strukovni učitelj- za poljodjelstvo

Datum:
09.11.2018.
Datum objave u NN:
09.11.2018.
Naziv:
strukovni učitelj- za poljodjelstvo (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema poljoprivredne struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto – strukovni učitelj za poljodjelstvo – ne otvarati«.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                 Poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:     Rješenje o prijmu