strukovni učitelj - bravar

Datum:
12.04.2019.
Datum objave u NN:
12.04.2019.
Naziv:
strukovni učitelj - bravar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • Srednja stručna sprema metalske struke, bravar, strojobravar ili glodač
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom: „Javni natječaj za radno mjesto- strukovni učitelj- bravar - ne otvarati“. 
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:              poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           rješenje o prijmu