Rad u zatvorskom sustavu

Rad u zatvorskom sustavu jedan je od najzahtjevnijih poslova uopće. 

U najeksponiranije poslove zatvorskog sustava spadaju poslovi osiguranja, tretmana i zdravstvene zaštite zatvorenika:

Poslove osiguranja obavlja pravosudna policija. Oni prate i nadziru ponašanje osoba na izvršavanju kazne zatvora tijekom rada, šetnje, odmora, slobodnih aktivnosti, kupanja, spavanja. U svakom trenutku moraju znati gdje se kreću i borave zatvorenici. U odnosima prema zatvorenicima ne smiju se ponašati pristrano i obavezni su prijaviti svaku osobu koja narušava postavljene norme. Njihov rad traje 24 sata 7 dana u tjednu te je često povezan s rizičnim, emocionalno napetim i životno opasnim situacijama te zbog težine i prirode posla imaju beneficirani radni staž.

Poslove tretmana obavljaju visoko obrazovani službenici društvenih ili humanističkih područja. Oni utvrđuju aktivnosti i postupke sa zatvorenicima tijekom izdržavanja kazne zatvora, predlažu, provode i prate pojedinačne programe izvršavanja kazne zatvora, izvršavaju sigurnosne mjere izrečene uz kaznu zatvora, obrazuju zatvorenike, organiziraju slobodno vrijeme zatvorenicima, izrađuju stručna mišljenja u vezi s tijekom izvršavanja kazne zatvora te izrađuju program prihvata poslije otpusta zatvorenika.

Poslove zdravstvene zaštite zatvorenika obavljaju zatvorski liječnici i ostali službenici medicinske struke koji pružaju zatvorenicima zdravstvenu skrb te sudjeluju u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

U nastojanjima da se postignu što bolji rezultati promjena ponašanja kod zatvorenika veliki doprinos daju i ostali službenici zatvorskog sustava:

Poslovi rada i strukovne izobrazbe zatvorenika obavljaju strukovni učitelji koji osposobljavaju zatvorenike za obavljanje poslova i korištenje sredstava zaštite na radu te organiziraju prodaju viška proizvoda nastalih radom zatvorenika koji nisu namijenjeni za potrebe zatvorskog sustava.

Upravnima poslovima osiguravaju su uvjeti smještaja, prehrane, opreme i pravne pomoći zatvorenicima.

Financijsko-knjigovodstvenim poslovima organiziraju se prodavaonice za zatvorenike, polozi zatvorenika, obračuni i isplate naknade za rad zatvorenicima te procjene i prodaje predmeta nastalih radom zatvorenika.

Službenici zatvorskog sustava zbog povrede službene, odnosno radne dužnosti, odgovaraju u skladu s općim propisom te protiv njih upravitelj kaznenog tijela može pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti  pred Službeničkim sudom za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa.

Ako upravitelj ne podnese prijedlog, takav prijedlog može podnijeti čelnik Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.