Pogodnosti

Pogodnosti predstavljaju skup poticajnih mjera usmjerenih na smanjivanje negativnih učinaka zatvaranja i poticanje u ostvarivanju programa izvršavanja radi ostvarivanja svrhe izvršavanja kazne zatvora. 

Mjere pogodnosti se sastoje od ublažavanja uvjeta unutar kaznionice, odnosno zatvora te češćih dodira sa vanjskim svijetom.

Pogodnosti razvrstavanja na odjel s blažim uvjetima unutar kaznionice i zatvora mogu se koristiti samo u sklopu kaznionica/zatvora u kojima su organizirani Odjeli s blažim uvjetima - u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici u Požegi-odjelu za žene (poluotvoreni- otvoreni odjel), Kaznionici u Lipovici-Popovači, Zatvoru u Gospiću i Zatvoru u Zagrebu.

Zatvorenici osuđeni na kaznu maloljetničkog zatvora ove pogodnosti mogu koristiti u Poluotvorenom odjelu Kaznionice u Požegi.

O pogodnosti upravitelj donosi odluku na temelju procjene uspješnosti programa izvršavanja, a prilikom odlučivanja vodi se načelom individualizacije izvršavanja kazne.