Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Slika /slike/banneri/Ostale informacije.jpg

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici koristi prostor veličine 2.490 m2 i 134,55 m2 skladišnog prostora.

Na temelju Odluke Vlade RH o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u Republici Hrvatskoj te imajući u vidu da Ministarstvo državne imovine nije imalo na upravljanju nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske koja bi bila primjerena za smještaj Zemljišnoknjižnog odjela, Ministarstvo pravosuđa aktivno je tražilo novu adekvatnu lokaciju koja bi svojim prostornim gabaritima i infrastrukturno tehnološkim preduvjetima bila pogodna za preseljenje Zemljišnoknjižnog odjela u zadanom roku.
 
Od nekoliko ponuđenih lokacija Ministarstvo pravosuđa se prvo odlučilo za zgradu City Plaza (križanje Slavonske avenije i Marohnićeve ulice) te je 25. rujna 2018. godine zatražilo davanje suglasnosti za zakup poslovnog objekta na što se Ministarstvo državne imovine negativno očitovalo.
 
Potom je Ministarstvo pravosuđa uputilo 3. prosinca 2018. godine zahtjev za davanje suglasnosti za zakup poslovnog prostora u ulici R.F. Mihanovića 9 (Sky office) te je 27. prosinca 2018. godine zaprimljeno pozitivno očitovanje Ministarstva državne imovine.
 
Za sklapanje ugovora o zakupu potrebna je i odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2019. do 2022. godine koju treba pripremiti Ministarstvo financija.
 
Po donošenju navedene Odluke, Ministarstvo pravosuđa sklopit će ugovor o zakupu poslovnog prostora u ulici R.F. Mihanovića 9 s društvom Officium partner d.o.o., a iznos mjesečnog zakupa poslovnog prostora iznosit će cca 9 €/m2 uvećano za PDV.

Ugovor za najam prostora je potpisan 18. siječnja 2019. te od tada kreće rok od 90 dana do kada vlasnik treba urediti prostor prema zahtjevima Ministarstva pravosuđa.
Nakon sto se prostor uredi Ministarstvo pravosuđa preuzet će prostor i tada kreće selidba. 

Zakon poslovnog prostora u ulici R.F. Mihanovića 9 (Sky office) odnosi se na 3.357,60 m2 uredskog prostora (1. i 2. kat tornja A, 5. te 6. i 7. kat tornja B), 810,91 m2 skladišnog prostora u sklopu podrumskih etaža, pet parkirnih mjesta i troškove zajedničke potrošnje, s rokom najma od tri godine i rokom useljenja tri mjeseca od potpisa ugovora i dostave izvedbenog projekta (rasporeda).
 
Trajni problem smještaja Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu Ministarstvo pravosuđa planira riješiti kroz Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (dalje u tekstu: DF IISZA projekt).

Odlukom Ministarstva pravosuđa određeno je da nova lokacija bude budući Trg pravde u Zagrebu, na lokaciji bivše vojarne omeđene Ilicom, Selskom, Cankarevom i Prilazom baruna Filipovića. Na navedenoj lokaciji smješteni su Općinski kazneni sud, Općinsko državno odvjetništvo - Kazneni odjel, sobe za ispitivanje Županijskog državnog odvjetništva te arhive sudova.
 
Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu premjestio bi se u zgradu konjušnice koja je izgrađena 1903. godine i dio je povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, pod zaštitom konzervatorske struke. Zgrada je smještena uz južni rub parcele budućeg Trga pravde uz ulicu Prilaz baruna Filipovića.

Trenutno je u pripremi natječaj za ugovaranje savjetničkih usluga projektanta radi obavljanja svih istražno tehničkih radova te izrade idejnog i glavnog projekta za pokretanje radova na rekonstrukciji zgrade. Natječaj bi trebao biti proveden početkom 2019. godine dok je rok za izvođenje savjetničkih usluga osam mjeseci. Rok za realizaciju građevinskih radova i opremanja zgrade prema Planu nabave DF IISZA projekta je travanj 2021. godine.

Pisane vijesti | Zemljišne knjige