Završetak projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“

Slika /slike/vijesti naslovnica/Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvamai svjedocima u RH_v.1.png

Državni tajnik Juro Martinović i pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić sudjelovali su u srijedu, 4. srpnja 2018. godine na završnoj konferenciji projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ i obilježavanju 10. godišnjice rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima.

Državni tajnik Martinović u uvodnom govoru je istaknuo važnost rada Službe za podršku žrtvama i svjedocima i odjela za podršku na sudovima, kao i daljnjeg razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.
 
S obzirom da se u ovoj godini navršava 10 godina rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima osnovanih na županijskim sudovima u Osijeku, Vukovaru, Zadru i Zagrebu, ovom prigodom obilježena je obljetnica njihova rada te su se okupili predstavnici pravosudnih tijela  i drugi stručnjaci koji  su doprinijeli radu odjela za podršku i razvoju sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. 
 
Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima, istaknula je postignuća u razvoju sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.
 
Nikola Bešenski, predsjednik Županijskog suda u Vukovaru govorio je o 10 godina suradnje s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima, dok je Branka Lučić, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru podsjetila prisutne o specifičnostima pružanja podrške na sudu i istaknula važnosti osiguranja stručne  podrške pomagačima, kao i navela koji je značaj sa službenike za podršku imao ovaj projekt odnosno provedene supervizije i edukacije.
 
Rezultate provedene supervizije i edukacije službenika za podršku, kao i preporuke za daljnji razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima, predstavili su voditelj projekta Matej Sakoman (Mapa znanja d.o.o., Resisto d.o.o.), Zdravko Bokulić (CITIS), stručnjak za superviziju i Ljiljana Drenški Cvrtila (Eurinoma d.o.o.), stručnjakinja za edukacije.
 
Projekt „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ financirala je Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta (Transition Facility) namijenjenog novim državama članicama EU u prvim godinama članstva kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije.
 
U projekt je  uloženo 74.000,00 eura. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca, a projekt je vodila tvrtka Mapa znanja d.o.o.
 
Cilj projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ bila je doprinijeti unaprjeđenju sustava podrške žrtvama i svjedocima:
  1. osiguranjem razvoja kompetencija i vještina službenika odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima i službenika Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa kroz provođenje supervizije i održavanje edukacija za službenike,
  2. podizanje svijesti javnosti putem promotivnih materijala o dostupnoj podršci, kao i pravima žrtava te načinima njihova ostvarenja izradom letaka za odjele za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima, kao i brošure pod nazivom Vodič za žrtve i svjedoke kroz kazneni i prekršajni postupak na hrvatskom i engleskom jeziku.
 

Sustav za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj

Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj razvija se od 2006. godine kako bi se osigurala pravovremena podrška i informacije žrtvama i svjedocima kaznenih djela i
prekršaja. Razvijeni su standardi i procedure postupanja na najvišoj profesionalnoj razini u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te međunarodnim dokumentima, posebice s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.
 
Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj djeluje na trima razinama:
  • Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa
  • odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu
  • organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja“ koji financira Ministarstvo pravosuđa.
 
Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa nadležna je za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima te pruža i direktne oblike podrške - osigurava informacije o otpustu počinitelja s izdržavanje kazne zatvora, informacije u vezi sa svjedočenjem u međunarodnim predmetima i informacije vezane za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.
 
Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima sa sjedištem u županijskim sudovima djeluju i na nadležnim općinskim te prekršajnim sudovima. Žrtve i svjedoci mogu se obratiti odjelima neovisno u kojoj je fazi postupak radi detaljnih informacija o pravima, emocionalne podrške, dobivanje informacija o tijeku kaznenog i prekršajnog postupka i drugih praktičnih informacija.
 
Organizacije civilnog društva pružaju žrtvama informacije o pravima, emocionalnu, psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć te osiguravaju pratnju na nadležne sudove i druge relevantne institucije u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima