Webinar “Ravnoteža između zdravstvene sigurnosti na sudovima i vladavine prava tijekom pandemije”

  • Slika /slike/novi osj/IMG_20200625_100620.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

25. lipnja 2020. održan je međunarodni webinar o utjecaju pandemije bolesti Covid-19 na rad pravosuđa, vladavinu prava i ostvarenje prava na pošteno suđenje. Webinar je organizirala Norveška sudska uprava, donatorski partner Ministarstva pravosuđa u provedbi programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ financiranog u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021.

Cilj webinara bila je razmjena iskustava i najboljih praksi u odnosu na utjecaj pandemije na rad sudova. Među sudionicima iz Kraljevine Norveške, Litve, Rumunjske i Republike Hrvatske bili su suci, predsjednici sudova i predstavnici nacionalnih pravosudnih tijela. Među govornicima bile su gđa Lana Letilović, pomoćnica ministra pravosuđa i gđa Vesna Katarinčić, predsjednica Općinskog suda u Rijeci. U kontekstu rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj, poseban naglasak stavljen je na digitalizaciju pravosuđa koja se pokazala ne samo korisnom nego i posve nužnom za neometan rad pravosuđa u izvanrednim uvjetima uslijed pandemije Covida-19. Osobito se korisnim pokazao sustav e-komunikacije koji uključuje digitalno potpisivanje dokumenata.

Povrh pregleda nacionalnih mjera u odnosu na rad pravosuđa tijekom pandemije, razmjena iskustava tijekom webinara pružila je uvide u način na koji se Europski sud za ljudska prava nosi s pandemijom, kako gleda na različite mjere uvedene na nacionalnoj razini i kako su korištena odstupanja od Europske konvencije o ljudskim pravima. Arnfinn Baardsen, sudac ESLJP-a, govorio je o ovim aspektima, zaključivši kako je učinkovit rad sudova, osobito tijekom krize kojoj svjedočimo, neophodan da bi se održalo povjerenje građana u pravnu državu i kao jamstvo sigurnosti u nesigurnom dobu.

Pisane vijesti