U Ministarstvu pravosuđa održane Nacionalna i Regionalna konferencija organizacije Victim Support Europe

  • Slika /slike/IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA/Podrška žrtvama i svjedocima/Nacionalna i Regionalna konferencija organizacije Victim Support Europe/thumbnail (9).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić sudjelovala je u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine na Nacionalnoj konferenciji u organizaciji Victim Support Europe i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Krovna europska mreža organizacija za podršku žrtvama i svjedocima Victim Support Europe i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima organizirale su u Zagrebu u Ministarstvu pravosuđa od 20.-22. svibnja 2019. Nacionalnu konferenciju Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja  i Regionalnu konferenciju Regional Exchange Workshop on Victim Support in Central-East-South Europe, koje su održane pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uz financijsku podršku Europske komisije.
Cilj Nacionalne i Regionalne konferencije bio je prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, umrežavanje svih dionika koji rade sa žrtvama, kao i prikazivanje pozitivnih primjera iz prakse iz drugih europskih zemalja.
Navedene konferencije predstavljaju nastavak konferencija održanih u listopadu 2018. godine u Splitu na kojima je Ministarstvo pravosuđa, kao član organizacije Victim Support Europe, predstavilo sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na daljnje širenje sustava podrške i razvoj suradnje s organizacijama civilnog društva.
 
Sudionicima Nacionalne konferencije, održane 20. svibnja 2019. godine, pozdravnim govorom obratila se pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić. Istaknula je da se učinkovita zaštita prava žrtava i svjedoka može postići upravo daljnjim jačanjem suradnje državnih institucija i organizacija civilnog društva. Navela je da Ministarstvo pravosuđa financiranjem organizacija civilnog društva udruženih u „Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, kao i financijskom podrškom Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima u provedbi programa Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja 116 006 pokazuje svoj značajan doprinos na tom polju. Ministarstvo pravosuđa, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, već niz godina uspješno surađuje s organizacijom Victim Support Europe, prenoseći međunarodna iskustva u hrvatski kontekst i kontinuirano razvijajući sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj u skladu s europskim standardima i najboljim praksama.
U sklopu Nacionalne konferencije, održana su izlaganja predstavnika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Victim Support Europe, organizacije Rete Dafne Italia, Ženske sobe i Udruge Bijeli Krug Hrvatske.
 
Na Regionalnoj konferenciji, održanoj 21. i 22. svibnja 2019. godine, ispred Ministarstva pravosuđa sudionicima se uvodno obratio načelnik Sektora za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima Dinko Kovačević. Predstavnici organizacija za podršku žrtvama i svjedocima iz Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Belgije i Mađarske prikazali su primjere dobre prakse u radu vlastitih organizacija.  
Nakon održanih izlaganja i rasprave, razmijenjena su iskustva iz prakse važna za daljnju standardizaciju postupanja svih službenika koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela, kao i organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima. Također, istaknuta je potreba osiguranja specijaliziranih oblika podrške s naglaskom na posebno ranjive skupine žrtava te važnost pravovremenog informiranja žrtava kaznenih djela o njihovim pravima. Naglašeno je da se daljnjem jačanju učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima može doprinijeti upravo razvojem međuresorne suradnje i suradnje s organizacijama civilnog društva, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj i međunarodnoj razini.  

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima