Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o paketu zakona

Slika /slike/banneri/eSavjetovanja.jpg

Ministarstvo pravosuđa je, prije upućivanja u 2. čitanje Hrvatskog sabora, na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ objavilo paket zakona koji se odnose na organizaciju pravosuđa.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću paketa zakona trajat će do 25. svibnja 2018. godine te Ministarstvo pravosuđa poziva sve zainteresirane osobe da svojim prijedlozima, komentarima i mišljenjima  pridonesu stvaranju kvalitetnih zakona.

Glavni ciljevi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima su omogućavanje spajanja općinskih i prekršajnih sudova, unapređenje sustava upravljanja sudovima te obavljanja poslova sudske i pravosudne uprave, kao i ispunjenje preporuka Izvješća četvrtog evaluacijskog kruga Skupine zemalja protiv korupcije (GRECO) za Republiku Hrvatsku vezanih uz izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske te ograničenje njegovog mandata.  
Konačnim prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima sudova predlaže se spajanje općinskih i prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj te ustanovljenje, uz postojeća 24, ukupno 10 novih općinskih sudova (u Crikvenici, Đakovu, Kutini, Makarskoj, Metkoviću, Pazinu, Sesvetama, Splitu, Vinkovcima i Zagrebu).
U mreži trgovačkih sudova predlaže se ustanovljavanje Trgovačkog suda u Dubrovniku kao novog trgovačkog suda te izmjena područja nadležnosti Trgovačkog suda u Bjelovaru koji postaje nadležan za područje Koprivničko-križevačke županije.
Uključivanje u savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova omogućeno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7367
 
Glavni ciljevi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću su povećanje učinkovitosti i transparentnosti u radu Vijeća, ubrzanje i objektivizacija postupaka imenovanja i napredovanja sudaca.  
Konačnim prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, s obzirom da je sadašnja organizacija mreže općinskih sudova neodgovarajuća i neučinkovita u pružanju zaštite građanima i gospodarstvu, mreža općinskih državnih odvjetništava usklađuje se s novom organizacijom mreže sudova, ali se i uvažavaju posebnosti državnog odvjetništva kao posebne vrste pravosudnog tijela te prijedlog mreže općinskih državnih odvjetništava ipak nije u cijelosti podudaran s prijedlogom mreže općinskih sudova.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane osobe da, putem Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“ svojim prijedlozima, komentarima i mišljenjima pridonesu stvaranju kvalitetnih zakona.

Pisane vijesti