Sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA/Brisel/83.2019/{5B0B7761-844E-3749-B1D7-3FDB7BFB4EBA}.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sudjeluje na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava dana 7. i 8. ožujka 2019. u Bruxellesu

Dana 7. ožujka 2019. godine Vijeće EU održao se sastanak u formatu unutarnjih poslova, dok su se dana 8. ožujka 2019. godine sastali EU ministri pravosuđa.

Na sastanku su ministri usvojili opći pristup o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe pribavljanja dokaza u kaznenim postupcima. Ovaj je Prijedlog usmjeren na povećanje učinkovitosti pružanja uzajamne pravne pomoći, poboljšanje suradnje između tijela država članica i pružatelja usluga sa sjedištem u državama izvan Europske unije, te se njime predlažu rješenja u svrhu pravilnog utvrđivanja nadležnosti u kibernetičkom prostoru. Također, očekuje se da će usvajanje ovog Prijedloga doprinijeti  ubrzanju postupka osiguravanja i pribavljanja elektroničkih dokaza koje pohranjuju i/ili drže pružatelji usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi.
 
Ministri su razmijenili mišljenja o Preporuci za odluku Vijeća o odobravanju sudjelovanja u pregovorima o Drugom dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu, kao i o Preporuci za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora s ciljem sklapanja sporazuma između EU-a i SAD-a o prekograničnom pristupu e-dokazima radi pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Drugim dodatnim protokolom cilj je osigurati učinkovitiji i pojednostavnjen režim uzajamne pravne pomoći te omogućiti izravnu suradnju s pružateljima usluga u drugim državama strankama Konvencije te proširiti pretrage preko granica. S druge strane, svrha sklapanja Sporazuma između EU i SAD-a je uvođenje zajedničkih pravila kako bi se riješilo specifično pravno pitanje pristupa podacima o sadržaju i podacima koji se ne odnose na sadržaj koje čuvaju pružatelji u Europskoj uniji ili Sjedinjenim Državama. Ovom bi se inicijativom, u kontekstu međunarodnog sporazuma, dopunili prijedlozi EU-a o elektroničkim dokazima, i to otklanjanjem sukoba zakona, posebno u vezi s podacima o sadržaju i ubrzanjem pristupa elektroničkim dokazima.
 
Nadalje, ministri su primili na znanje izvješće o napretku vezanu uz raspravu o prijedlogu Direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povredu prava Unije, dok ih je Europska komisija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima vezanima uz osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”).
 
Zaključno, na radnom ručku ministri su proveli raspravu o korištenju umjetne inteligencije u pravosudnim sustavima, ulozi koju bi pravosuđe trebalo imati u oblikovanju i provedbi nacionalnih strategija vezanih uz umjetnu inteligenciju, kao i o alatima i praktičnim rješenjima za primjenu umjetne inteligencije u području pravosuđa.Pisane vijesti