Sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA/09032018/JHA naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 8. i 9. ožujka 2018. godine u Bruxellesu je održan sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije. Hrvatsko izaslanstvo u dijelu pravosuđa predvodio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Na sastanku su ministri pravosuđa proveli raspravu o politikama o prijedlogu Uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece, tzv. Brisel IIa Uredbi, i to u odnosu na dodjelu sredstava središnjim tijelima koja imaju važnu ulogu u Uredbi.
 
Također, ministri pravosuđa usvojili su opći pristup za prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP.
 
U okviru nezakonodavnih vijećanja, Europska komisija je izvijestila ministre o tijeku i daljnjim koracima u implementaciji Uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja, dok su ministri razmijeniti mišljenja o pripremama provedbe uspostave i potpunog funkcioniranja Ureda europskog javnog tužitelja, te o suradnji Ureda s Agencijom Europske unije za kaznenopravnu suradnju (EUROJUST-om) i Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF-om).
 
Nadalje, ministri su razmijenili mišljenja o unapređenju međugraničnog pristupa e-dokazima.
 
Konačno, ministri pravosuđa primili su na znanje informaciju Europske komisije u odnosu na stanje stvari vezano uz suzbijanje govora mržnje na internetu.
 
Na radnom ručku ministri su proveli raspravu o temi radikalizacije u zatvorima. 

Pisane vijesti