Sastanak ministra pravosuđa i veleposlanika Kraljevine Saudijske Arabije u RH

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/Saudijska Arabija/IMG_7508_1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković primio je veleposlanika Kraljevine Saudijske Arabije u RH Njegovu Ekscelenciju Hani Abdullaha M. Mominaha.

Tijekom sastanka razmijenjena su mišljenja o pravosudnim sustavima dviju država. Veleposlanik Hani Abdullah M. Mominah informirao je predstavnike Ministarstva o pravosudnim komponentama sveobuhvatnog, dugoročnog i međuresornog plana „Vision 2030“ kojega provodi Kraljevina Saudijska Arabija. Riječ je o reformi mreže sudova, ulozi trgovačkih sudova i informatizaciji pravosuđa. Ministar Bošnjaković izvijestio je o reformi pravosuđa u RH te izložio neke od njezinih karakteristika (organizacijske i institucionalne, ali je istaknuo i njezine ciljeve).
 
Zaključno je izražena otvorenost za nastavkom komunikacije kako bi se utvrdile mogućnosti suradnje u domeni pravosuđa.

Pisane vijesti