Republiku Latviju posjetili stručnjaci iz Republike Hrvatske i Republike Litve

Slika /slike/Slika Latvija.jpg

U okviru projekta „Razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, koji provodi Sudska uprava Republike Latvije uz partnerske institucije koje čine Nacionalna sudska uprava Republike Litve i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 18. i 19. lipnja 2019. godine održan je dvodnevni sastanak u Rigi, Latvija, kojem je nazočila i predstavnica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Na sastanku je Agnija Karlsone – Djomkina, voditeljica projektnog menadžmenta i međunarodne suradnje, predstavila aktivnosti planirane za projekt i model suradnje svih triju uključenih država. Julija Muraru-Kjčica, predstavnica Odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva pravosuđa Republike Latvije, iznijela je iskustva i izazove Latvije u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Predstavnice Republike Litve i Republike Hrvatske su održale prezentaciju o sustavu pravosudne suradnje u svojim matičnim državama te o iskustvima i izazovima u navedenom području.
U okviru navedenog projekta revizorska tvrtka „Ernst & Young Baltic“ izradit će jedinstveno izvješće o sudskoj praksi u kojem će opisati postojeće iskustvo u Republici Latviji, Republici Litvi i Republici Hrvatskoj o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude stranih pravosudnih tijela kojima se izriče kazna zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji i o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija.
Izrađeni izvještaj bit će predstavljen na seminarima o sudskoj praksi za suce i sudsko osoblje u različitim regijama Republike Litve i Republike Latvije te na seminaru u Zagrebu.
Tijekom navedenog susreta, predstavnice Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Nacionalne sudske uprave Republike Litve posjetili su Okružni sud Zemgale i Regionalni sud Zemgale u Jelgavi te su se susreli s kaznenim sucima navedenih sudova.

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci