Priopćenje Ministarstva pravosuđa

Slika /slike/Ostale informacije.jpg

Povodom medijskih napisa, a u svrhu objektivnog izvješćivanja javnosti Ministarstvo pravosuđa daje sljedeće priopćenje:

Svim zatvorenicima se, sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, osigurava liječenje te druge mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite koje kvalitetom i opsegom odgovaraju onima u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

U svim medicinskim slučajevima u kojima u tijelima zatvorskog sustava ne postoje uvjeti za liječenje zatvorenika, sukladno članku 106. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, na prijedlog kaznionice/zatvora, a temeljem liječničke dokumentacije i medicinskih indikacija, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i probaciju odobrava liječenje zatvorenika u vanjskoj zdravstvenoj ustanovi te se svakodnevno veći broj zatvorenika nalazi na liječenju u različitim ustanovama javnog zdravstva.

Vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi radi liječenja uračunava se u zatvorsku kaznu, a prilikom upućivanja zatvorenika na liječenje u vanjske zdravstvene ustanove uvijek se donose individualne sigurnosne procjene i mjere, pri čemu se uzimaju u obzir sva relevantna saznanja i sigurnosni parametri vezani uz konkretnog zatvorenika.

Troškove liječenja zatvorenicima koji imaju reguliran status zdravstvenog osiguranja snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Ministarstvo pravosuđa u sklopu svoje nadležnosti koja se odnosi na poslove izvršavanja kazne zatvora ostvaruje najrazličitije oblike suradnje sa svim institucijama i tijelima u Republici Hrvatskoj, pa tako i s Ministarstvom hrvatskih branitelja vezano uz branitelje koji se nalaze na izvršavanju kazne zatvora.

Tako je tijekom prošle godine Ministarstvo hrvatskih branitelja organiziralo obavljanje sistematskih pregleda većeg broja zatvorenika-branitelja koji su se nalazili na izdržavanju kazni u Kaznionici u Glini i Kaznionici u Lepoglavi.

Napominjemo kako su, sukladno članku 72. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, podaci iz osobnika zatvorenika službena i profesionalna tajna.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav