Primopredaja dužnosti u Ministarstvu pravosuđa i uprave

  • Slika /slike/novi osj/IMG_1637.JPG
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu pravosuđa i uprave napravljena je primopredaja dužnosti između novoimenovanog ministra pravosuđa i uprave dr.sc. Ivana Malenice i dosadašnjeg ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića.

Ministar Malenica je primopredaji nazočio putem video linka, budući da mu je određena mjera samoizolacije. 

Dosadašnji ministar Bošnjaković istaknuo je kako su u području pravosuđa u protekle četiri godine učinjeni značajni iskoraci, posebno kada je riječ o digitalizaciji procesa. Istaknuo je da se kontinuirano ulagalo u razvoj novih aplikacija i funkcionalnosti koje su doprinijele većoj učinkovitosti i transparentnosti, izdvojivši pri tom projekt eKomunikacija koji je uveden u primjenu na svim trgovačkim, općinskim, županijskim sudovima i Visokom trgovačkom sudu te omogućuje elektroničku dostavu pismena sa suda i prema sudu. Elektronička usluga „e-Osnivanje“ putem koje je moguće osnivati najčešće oblike trgovačkog društva (j.d.o.o. i d.o.o.), implementirani je sustav povezan sa sustavom START koji omogućuje ulazak u svijet poslovanja bez potrebnog obilaska institucije te je cijeli proces digitaliziran.

Dodao je da je paketom kaznenih zakona (Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku) ojačana zaštita žrtava nasilja u obitelji i zaštita određenih kategorija zanimanja za koje je utvrđena veća izloženost nasilju, s jedne strane, i javni interes za obavljanje istih, s druge strane. Navedenim paketom zakona nastavlja se provedba politike nulte tolerancije na nasilje te potvrđuje ustrajnost u borbi protiv nasilja u obitelji, kroz njegovo suzbijanje i adekvatno sankcioniranje.

Ministar Malenica naglasio je da pravedna država počiva na djelotvornom pravosuđu i učinkovitoj javnoj upravi, stoga će se u mandatu ove Vlade nastaviti s provedbom reformskih mjera u području pravosuđa i uprave. 

„Velika je čast i odgovornost biti na čelu Ministarstva pravosuđa i uprave. U oba sustava nužno je napraviti značajne promjene i nastaviti s digitalizacijom procesa. Nastavit ćemo s daljnjom provedbom reforme pravosuđa poštujući trodiobu vlasti. Usvojit ćemo novi Ovršni zakon, vodit ćemo beskompromisnu borbu protiv korupcije, donijeti novi zakonodavni okvir radi ubrzavanja parničnog postupka uz osnaživanje rasprave na daljinu i propisivanja okvirnih rokova za trajanje parničnog postupka, raditi na smanjenju broja neriješenih predmeta i skraćivanju trajanja sudskih postupaka. 
Kao što smo najavili, prepolovit ćemo broj lokalnih dužnosnika, a broj članova predstavničkih tijela smanjiti za petinu. I dalje ćemo raditi na depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave, urediti sustav plaća, zapošljavanja, nagrađivanja i napredovanja“, najavio je ministar Malenica zahvalivši g. Bošnjakoviću na dosadašnjem radu. 

Pisane vijesti