Pravne osobe postaju obvezni sudionici e-Komunikacije

  • Slika /slike/05-02-2020_radionice za pravne osobe/IMG_0401.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo pravosuđa organizira radionice za pravne osobe koje od 1. rujna 2020. godine postaju obavezni sudionici e-Komunikacije.

Svrha radionica je upoznati pravne osobe s potrebnim preduvjetima kako bi na vrijeme mogli pripremiti sve potrebno za primjenu e-Komunikacije.

Na današnjoj radionici sudjelovali su predstavnici pravnih osoba: Hrvatske poštanske banke (HPB), Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Hrvatske željeznice - Putnički prijevoz, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatske elektroprivrede - Toplinarstvo d.o.o., Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog ureda za osiguranje i Hrvatskih voda.

Budući da su svi tehnički i zakonski preduvjeti ispunjeni, Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji stupio je na snagu krajem siječnja ove godine, s primjenom e-Komunikacije pravne osobe mogu započeti odmah dok je zadnji rok 1. rujna 2020. godine.

Obvezni sudionici projekta e-Komunikacije koji se vodi na sudovima od 2017.-te godine, trenutno su odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci i stečajni upravitelji.

E-Komunikacija sudionicima u sudskim postupcima omogućuje elektroničko podnošenje podnesaka sudovima, zaprimanje sudskih pismena u siguran elektronički poštanski pretinac te udaljeni uvid u sudske predmete.

Uspostavom elektroničke komunikacije ubrzat će se rad sudova kroz bržu i efikasniju dostavu sudskih pismena, osigurat će se učinkovitija naplata sudskih pristojbi, svi sudionici elektroničke komunikacije rasteretit će se suvišnog administriranja, uštedjet će se na troškovima postupka, omogućit će se elektronički sudski spis te će se uspostaviti elektronička sudska arhiva.

Pisane vijesti