Poziv Ministarstva pravosuđa

Slika /slike/banneri/Ostale informacije.jpg

Ministarstvo pravosuđa poziva suce koji ispunjavaju uvjete za  pravosudnog inspektora  iz članka 80. stavka 2. Zakona o sudovima, a zainteresirani su za rad u Pravosudnoj inspekciji Ministarstva pravosuđa, na iskazivanje interesa radi mogućeg angažmana u Pravosudnoj inspekciji.

Vaš interes za rad u Pravosudnoj inspekciji možete iskazati dostavom prijave na adresu organizacija.pravosudja@pravosudje.hr.

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa