Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstvu pravosuđa

Slika /slike/vijesti naslovnica/Potpisivanje Ugovora _Zagreb_prosinac 2018/IMG_7746.JPG

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstvu pravosuđa odnosi se na projekt kojim će se uspostaviti Digitalna arhiva na razini cijele Republike Hrvatske koja bi se koristila u poslovanju sa zemljišnim knjigama. 

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 37.887.200,00 HRK kojim će se dovršiti skeniranje zemljišnih knjiga i uspostaviti Digitalna arhiva na razini cijele Republike Hrvatske.
 
Projekt „Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske“ sufinancirat će Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) u omjeru 85% EU sredstva i 15% nacionalno sufinanciranje.
Potpisnici Ugovora su Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (Upravljačko tijelo), Hrvatski zavod za zapošljavanje (Posredničko tijelo razine 2) i Ministarstvo pravosuđa (Korisnik).

Ciljanu skupinu čine djelatnici u pravosudnim tijelima Ministarstva pravosuđa odnosno zemljišno knjižnim odjelima. Ovim će se projektom unaprijediti kvaliteta funkcioniranja zemljišnoknjižne administracije. Kroz digitalizaciju zemljišnih knjiga poboljšat će se učinkovitost i ubrzati poslovni procesi u zemljišnoknjižnim odjelima. Projekt predstavlja nastavak aktivnosti skeniranja zemljišnih knjiga započetih kroz projekt IPA 2010 „Podrška pojedinačnom preoblikovanju i uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga u svrhu implementacije integriranog sustava zemljišne administracije“ kroz koji je izgrađen  informacijski sustav digitalne arhive čime su stvoreni preduvjeti za proces digitalizacije zemljišnih knjiga. Predviđeno trajanje provedbe je 36 mjeseci.
 
Tijekom IPA 2010 projekta, od ukupno 107 zemljišnoknjižnih odjela, u cijelosti su skenirane zemljišne knjige na 32 zemljišnoknjižna odjela općinskih sudova (29,9%) dok su zemljišne knjige na 13 zemljišnoknjižnih odjela skenirane djelomično (12,1%). To znači da je skenirano 12,5 milijuna stranica (tj. 29,4% od ukupnog broja). Da bi digitalna arhiva bila u punoj primjeni potrebno je skenirati sve zemljišne knjige (glavne knjige). Time bi se ostvarila jedna od pretpostavki prelaska na elektroničko poslovanje.

Kako se ovim projektom planira obuhvatiti preostalih 75 ZK odjela na području RH odnosno planira se nastaviti proces skeniranja i migracije podataka na preostala 62 odjela u potpunosti (58%) te još 13 odjela koja su djelomično skenirana, možemor reći da će se s tim unaprijediti učinkovitost 22 suda. Ocijenjeni broj stranica preostalih za skeniranje iznosi 30 milijuna. Skeniranjem preostalih ručno vođenih zemljišnih knjiga uspostavit će se Digitalna arhiva na razini cijele Republike Hrvatske te pridonijeti racionalizaciji i uštedi troškova, uštedi prostora i ljudskih resursa te ubrzanju poslovanja sudova

Također, ručno vođene zemljišne knjige pohranit će se na čuvanje dok bi se u poslovanju sa zemljišnim knjigama koristila Digitalna arhiva. Time će se olakšati poslovanje jer će se sadržaju zemljišne knjige pristupati elektronički i na taj će način one ostati sačuvane od trošenja i propadanja, a odlaganjem istih u centralnu arhivu oslobodit će se znatan prostor na zemljišnoknjižnim odjelima. Ostvarit će se uštede i u vremenskom pregledu zemljišne knjige jer istu više nije potrebno fizički uzimati i pregledavati nego joj je moguće pristupiti putem Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS sustava) kroz Digitalnu arhivu. Da bi projekt bio uspješan potrebno je provesti glavne aktivnosti: izrada projektnog plana i upoznavanje s postojećim stanjem, priprema projektnih lokacija te analiza i priprema dokumenata zemljišnih knjiga, obuhvat knjiga skeniranjem i meta podatci te uvoz u sustav digitalne arhive i edukacija djelatnika zemljišnoknjižnih odjela.
 

Pisane vijesti