Održano izlaganje Iskaza o procjeni učinka za Nacrt i Nacrt prijedloga Ovršnog zakona

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/23-01-2019- javno izlaganje Nacrta Ovršnog zakona/IMG_7998.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U srijedu 23. siječnja 2019., u prostorijama Ministarstva pravosuđa održano je izlaganje Iskaza o procjeni učinka za Nacrt i Nacrt prijedloga Ovršnog zakona.

Izlaganju su prisustvovali brojni predstavnici stručne i šire javnosti, kao i predstavnici socijalnih partnera i udruga koje zastupaju interese ovršenika.

Cilj novog Ovršnog zakona je da ovršni postupak bude ekonomičniji, učinkovit i moderan,  uz uravnoteženu zaštitu dostojanstva dužnika što će se ostvariti putem sedam predloženih mjera.

Jedna od glavnih promjena jest to da se ovršni postupak vraća pod nadzor suda, odnosno sudska nadležnost je pravilo, a javni bilježnici postaju pomoćno tijelo u postupku čime se omogućuje da rješenja koja se donesu u ovršnom postupku budu u skladu s pravom Europske unije.

Ovršni postupak se osuvremenjuje uvođenjem elektroničke komunikacije između tijela u postupku te korištenjem propisanih obrazaca čime se, ujedno, postupak pojeftinjuje i pojednostavljuje.
Povećava se razina zaštite dužnika na način da se nakon dva bezuspješna pokušaja dostava vrši preko oglasne ploče uz istodobno slanje obavijesti o tome u poštanski sandučić i osobni korisnički pretinac e-Građanin. Time se osigurava da dužnici budu uredno obaviješteni o postupcima koji se vode protiv njih.

Jedna od novosti je to da će javni bilježnik prije donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave zaključkom opomenuti dužnika i obavijestiti ga o njegovim obvezama i mogućnostima dogovora sa vjerovnikom kako bi se izbjegli dodatni troškovi.

Bitno se smanjuju troškovi postupka te će se za tražbine do 5000 kuna plaćati sudska pristojba u iznosu od 200 kuna, a za tražbine iznad 5000 kuna u iznosu od 300 kuna. Uz navedeno ukidaju se i troškovi pribave klauzule pravomoćnosti jer će se ista izdavati automatizmom.

Uvodi se pravilo da se ovršenik ne može deložirati iz nekretnine u kojoj živi u zimskom razdoblju, odnosno, od početka studenog do početka travnja te se povećava limit tražbine, radi čijeg namirenja ovrha na nekretnini u kojoj dužnik stanuje nije dopuštena, na iznos od 40.000 kuna.

Proširen je krug primanja koja se ne mogu ovršiti na božićnice, regres, dnevnice, socijalne naknade i druga primanja koja radnici primaju mimo osnovne plaće.

Tijekom izlaganja iznesene su brojne primjedbe i prijedlozi koji će se razmotriti po završetku javnog savjetovanja.

Nacrt prijedloga Ovršnog zakona nalazi se u javnom savjetovanju od 2. siječnja do 1. veljače 2019. te Ministarstvo pravosuđa još jednom poziva zainteresirane dionike da dostave komentare preko mrežne stranice eSavjetovanja.
 

Pisane vijesti