Održan okrugli stol povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače

 • Slika /slike/novi osj/Naslovna.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Državni tajnik Josip Salapić sudjelovao je u srijedu, 19. veljače 2020. godine u Kući Europe na okruglom stolu koji je održan povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela na temu „Podrška žrtvama i svjedocima u EU – daljnji izazovi u razvoju sustava“. 

Nazočnima su se na okruglom stolu obratili državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
  
Cilj okruglog stola bio je prikazati trenutni smjer razvoja sustava podrške i prava žrtava na razini Europske unije u skladu s preporukama Vijeća Europske unije i Europske komisije te analizirati primjere dosadašnje dobre prakse i mogućnosti daljnjeg razvoja sustava u Republici Hrvatskoj. 

Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić istaknuo je važnost kontinuirane multidisciplinarne rasprave o postupanju svih tijela i organizacija u svrhu osiguranja zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela. Naglasio je potrebu da sva nadležna tijela djeluju u međusobnoj sinergiji i u suradnji s organizacijama civilnog društva, te je naveo da je okupljanje povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela jasan pokazatelj zajedničkog stremljenja za izgradnjom društva s nultom stopom tolerancije na nasilje. Pri tome policijski službenici, kao stručnjaci koji najčešće prvi dolaze u kontakt sa žrtvama, imaju posebno važnu ulogu u zaštiti žrtve i kažnjavanju počinitelja. Stoga MUP kroz standardizirani program izobrazbe policijskih službenika, koji uključuje multidisciplinarni pristup temi zaštite i pomoći žrtvama i svjedocima, sustavno podiže razinu profesionalnog postupanja i osigurava upućivanje žrtava na sustav podrške.
 
Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić naglasila je da kaznena djela i prekršaji postaju sve prisutniji problem društva u cjelini. Ova djela teško krše temeljna ljudska prava - pravo na život, na sigurnost i dostojanstvo, pravo na tjelesni i emocionalni integritet. Važno je razmotriti mogućnosti unaprjeđenja već uspostavljenog sustava zaštite prava ranjivih skupina osnaživanjem institucija koje su dužne pružiti pomoć kako bi se osigurao bolji položaj žrtve i spriječilo njezinu sekundarnu viktimizaciju. Žrtvama je potrebno osigurati profesionalnu pomoć te ranjivim žrtvama zajamčiti pravo na poseban postupak koji najbolje odgovara svakom pojedinačnom slučaju. Istaknula je da društvo u cjelini treba povećati napore u suzbijanju kaznenih djela i prekršaja kao i da je potrebno i dalje poticati međuresornu suradnju, od nacionalne do lokalne razine.
 
Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić u pozdravnom govoru naveo je da je tema okruglog stola „Podrška žrtvama i svjedocima u EU – daljnji izazovi u razvoju sustava“ posebno aktualna u kontekstu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU jer će se hrvatsko predsjedanje fokusirati na razradu prioriteta u kontekstu Europe koja štiti svoje građane odnosno na raspravu o budućnosti područja slobode, sigurnosti i pravde. Ministarstvo pravosuđa izradom Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. i pripadajućeg Akcijskog plana kao i svojim Strateškim planom pokazalo je ozbiljnu namjeru podržati razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima. Razvoj sustava podrške i standardiziranje postupanja i briga o kvaliteti pruženih usluga dugoročno pozitivno utječu na senzibilizaciju pravosudnog sustava za potrebe žrtve čime se ujedno osigurava pristup informacijama i pravima za sve žrtve na teritoriju cijele RH kao i na razini EU čemu će Hrvatska posvetiti posebnu pozornost tijekom predsjedanja. 
 
Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić istaknula je da je Ministarstvo pravosuđa uskladilo domaće kazneno i prekršajno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, a što se posebno odnosi na transponiranje odredaba Direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Ministarstvo pravosuđa će se i dalje kroz rad Službe za podršku žrtvama i svjedocima zalagati za razvoj sustava podrške i osiguranja kvalitete i visokih standarda pružene usluge.
 
Pomoćnik ministra Ivan Crnčec naveo je da su prava žrtava u fokusu Vijeća EU koje je usvojilo Zaključke Vijeća o pravima žrtava 3. prosinca 2019. godine na temelju kojeg je hrvatsko predsjedništvo nastavilo rad na jačanju prava žrtava u Europskoj uniji. Hrvatsko predsjedništvo izradilo je dokument u kojem se dodatno razrađuju otvorena pitanja iz Zaključaka Vijeća, a koji će biti razmatran u veljači na sastanku Koordinacijskog odbora u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima (CATS).
 
Održana su izlaganja predstavnika Ministarstva pravosuđa, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva unutarnjih poslova, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskog pravnog centra, Ženske sobe (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela) i Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006.
 
Na okruglom stolu izlagači su predstavili sljedeće teme:
 
Analiza stanja prava žrtava u EU
 • Sustav podrške žrtvama i svjedocima u RH
Ministarstvo pravosuđa, pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić
 
 • Prava žrtava u EU
Ministarstvo pravosuđa, pomoćnik ministra Ivan Crnčec
 
 • Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 
 • „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - Za nasilje nema opravdanja“ - uspostava besplatne 24-satne linije
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, savjetnica ministrice Sandra Batlak
 
Primjeri dobre prakse i daljnje perspektive u razvoju sustava podrške
 • Postignuća u ostvarenju prava žrtava – iskustva policije
Ravnateljstvo policije, Ana Jedličko
 
 • Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – desetljeće prakse
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Rijeci, Daria Dušević
 
 • Razvoj Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, Ženska soba – Centar za seksualna prava, Anamaria Drožđan-Kranjčec
 
 • Linije 116 006 za podršku žrtvama i svjedocima u EU
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Maja Štahan
 
 • Projekti usmjereni unaprjeđenju sustava podrške žrtvama i svjedocima: postignuća i izazovi
Hrvatski pravni centar, Heidi Eterović
 
Na okruglom stolu, osim predstavnika navedenih institucija i organizacija, sudjelovali su i predstavnici Državnog odvjeništva Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda RH, županijskih i općinskih sudova, županijskih i općinskih državnih odvjetništava, Ureda pučke pravobraniteljice, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Pravosudne akademije, odjela za podršku žrtvama i svjedocima, probacijskih ureda, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva i drugi.
 
Nakon održanih izlaganja i rasprave, razmijenjena su iskustva iz prakse važna za daljnji rad u ovom području, kako bi se u skladu sa zakonskim odredbama osigurala pravovremena i odgovarajuća pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela.
 
Audio zapis cijelog Okruglog stola  „Podrška žrtvama i svjedocima u EU – daljnji izazovi u razvoju sustava“ preslušajte na poveznicama ispod.

Isječak iz dnevnika Hrvatskog radija od 19. veljače o Okruglom stolu s izjavom državnog tajnika Salapića
Okrugli stol - uvod
Okrugli stol - Panel I.
Okrugli stol - Panel II.
 
 

Pisane vijesti