Održan okrugli stol na temu „Jačanje pravnog okvira za stečajni i predstečajni postupak u Hrvatskoj".

Slika /slike/vijesti naslovnica/IMG_4942.JPG

U petak, 6. listopada 2017. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Ministarstvo pravosuđa održali su okrugli stol na temu „Jačanje pravnog okvira za stečajni i predstečajni postupak u Hrvatskoj".  

Pravni tim za tranziciju Europske banke za obnovu i razvoj (LTT) provodi projekt tehničke pomoći koji uključuje organizaciju okruglog stola za odabrane lokalne sudionike, s ciljem otvaranja diskusije o postojećem zakonskom okviru o stečajnom postupku u RH i praktičnim problemima u provedbi stečajnog postupka.

Okrugli stol na temu „Jačanje pravnog okvira za stečajni i predstečajni postupak u Hrvatskoj" bio je strukturiran u četiri panel diskusije usmjerene na:
  • predstečajni postupak u Hrvatskoj,
  • praktična pitanja i izazove stečajnog postupka u Hrvatskoj,
  • jačanje okvira stečajnog upravitelja,
  • korištenje novih tehnologija u stečajnom postupku. 

U svakom od navedenih panel diskusija sudjelovali su panelisti različitih profesija (sudac, stečajni upravitelj, odvjetnik, djelatnik FINA-e, i drugi) kako bi se svaka tema obradila s aspekta različitih sudionika u stečajnom postupku.

Članovi LTT-a održat će i zasebne sastanke s ključnim sudionicima u stečajnom postupku  kako bi se detektirali eventualni nedostaci ili prepreke u zakonodavnom okviru vezanom uz provođenje stečajnog postupka.

Zaključke donesene na temelju diskusija s okruglog stola i razgovora s ključnim sudionicima članovi LTT-a će prezentirati u obliku izvješća koje će uključivati identificirane nedostatke u postojećem stečajnom okviru i precizne preporuke i nacrte prijedloga za izmjenu Stečajnog zakona, s ciljem rješavanja identificiranih prepreka u skladu s najboljim međunarodnim praksama.

Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi