Održan godišnji sastanak „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

 • Slika /slike/novi osj/naslovna-gos.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 27. veljače 2020. održan je godišnji sastanak u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kao jedna od zadanih aktivnosti programa.

Cilj sastanka bio je jačanje međusobne suradnje, razmjena dosadašnjih iskustava, dogovor oko provođenja daljnjih aktivnosti kao i rasprava o trenutnim problemima u provođenju programa.
 
Programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ dodijeljena su sredstva na temelju Javnog poziva za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a kojeg je Ministarstvo pravosuđa provelo u 2017. godini.  
Za treću godinu provedbe programa Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu dodijelilo financijska sredstva u iznosu od 2.150.913,14 kuna udruzi Ženska soba - Centar za seksualna prava kao koordinatoru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.
Provedba projektnih aktivnosti izabrane partnerske mreže organizacija započela je 1. siječnja 2018., a planirano trajanje programa je do 31. prosinca 2020. godine.
 
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, koordinator programa „Ženska soba - Centar za seksualna prava“ i predstavnici/e 10 partnerskih organizacija civilnog društva koje provode aktivnosti programa:
 • Udruga "HERA“ Križevci - za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin
 • Informativno pravni centar
 • DEŠA – Dubrovnik
 • Centar za građanske inicijative Poreč
 • Ženska grupa Karlovac „Korak“
 • Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije
 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • Udruga Zvonimir
 • S.O.S. Virovitica - savjetovanje, osnaživanje, suradnja
 

Pisane vijesti