Obavijest strankama o načinu upućivanja zahtjeva, upita i molbi Ministarstvu pravosuđa

Slika /slike/banneri/Ostale informacije.jpg

Sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja epidemije koronavirusa (COVID-19), obavještavamo stranke da svoje upite, zahtjeve i molbe mogu upućivati Ministarstvu pravosuđa u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte, telefona i putem pružatelja poštanskih usluga.

Za usmene upite iz djelokruga Ministarstva pravosuđa, građani se mogu obratiti na telefonske brojeve u nastavku:
 
KABINET MINISTRA
tel.: 01 3714 500
fax: 01 3714 507
e-mail: ministar@pravosudje.hr
 
Upiti medija
tel.: 01 3714-518
e-mail: glasnogovornik@pravosudje.hr
 
Upiti građana: 
tel.: 01 3714-504
tel.: 01 3714-515
e-mail: pitanja@pravosudje.hr


GLAVNO TAJNIŠTVO
tel.: 01 3714-550
fax: 01 3714-551
e-mail: glavno.tajnistvo@pravosudje.hr
 
Odjel za pisarnicu
e-mail: pisarnica@pravosudje.hr
 

UPRAVA ZA STRATEŠKI RAZVOJ, INFORMATIZACIJU I KAPITALNA ULAGANJA U PRAVOSUĐU
tel.: 01 3714-560
fax: 01 3714-541
e-mail: strateski.razvoj@pravosudje.hr
 
UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA
tel.: 01 3714-524
fax: 01 3714-589
e-mail: organizacija.pravosudja@pravosudje.hr
 
Uvjerenja iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi
Uvjerenje se izdaje prema podacima iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi na način da je potrebno ispuniti obrazac te ga dostaviti na elektroničku poštu: organizacija.pravosudja@pravosudje.hr. Obrazac možete preuzeti ovdje

UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
tel.: 01 3714-580
fax: 01 3714-588
e-mail: gradjansko.pravo@pravosudje.hr
 
UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
tel.: 01 3714-531
fax: 01 3714-532
e-mail: kazneno.pravo@pravosudje.hr

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 01/3714-262; 01/3714-260, 01/3714- 258, 01/3714-254 u vremenu od 09,00 – 13,00 sati.

UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU
tel.: 01 3714-558
fax: 01 3714-559
e-mail: europska.unija@pravosudje.hr
 
Ovjera hrvatskih isprava za uporabu u inozemstvu u postupku pune legalizacije obavlja se privremeno putem pošte, na adresu Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb.

Za postupak pune legalizacije isprava u Ministarstvu pravosuđa platiti će se pristojba za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata, u iznosu od 30 kuna.

Uz isprave koje će se upotrijebiti u inozemstvu-potrebno je u popratnom podnesku/zahtjevu stranke navesti u kojoj će se državi isprava upotrijebiti, koliko isprava se prilaže.

Napominjemo da ukoliko će se izvršiti ovjera do tri isprave tada je potrebno uz iste priložiti i državne biljege u iznosu od 90,00 kuna.

Za ovjeru četiri isprave i više od četiri, dakle za iznos veći od 100,00 Kuna, potrebno je priložiti uplatnicu odnosno dokaz o uplati tog iznosa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj na način: IBAN/Broj računa primatelja: HR121001005-1863000160, Model: HR64, Poziv na broj primatelja: 5002-3130- OIB, Opis plaćanja: Troškovi ovjere za inozemstvo.

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
tel.: 01 3714-570
fax: 01 3714-577

e-mail: zatvorski.sustav@pravosudje.hr
e-mail za probaciju: goran.brkic@pravosudje.hr
 
Za dodatne informacije vezane za probaciju možete se obratiti na broj telefona 01/3714-240.
 
 

Pisane vijesti