Ministar pravosuđa na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA/4-5062018/JHA_4.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sudjeluje na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava dana 4. i 5. lipnja u Luxembourgu. 

Dana 4. lipnja 2018. godine Vijeće EU održava se u formatu pravosuđa, dok će se dana 5. lipnja 2018. godine sastati EU ministri unutarnjih poslova.
 
Na sastanku su ministri usvojili djelomični opći pristup o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, o oslobođenju od dugova i zabrani obavljanja djelatnosti te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka restrukturiranja, insolventnosti i otpustu duga te izmjene Direktive 2012/30 / EU te su proveli raspravu o politikama o izmijenjenom prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i o prijedlog preinake Uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece.
 
U okviru zajedničke sesije pravosuđa i unutarnjih poslova, ministri su proveli raspravu o politikama o novom zakonodavnom paketu u području elektroničkih dokaza - prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima te prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima. Konačno, ministri su usvojili Zaključke Vijeća o žrtvama terorizma i razmijenili mišljenja o mjerama potrebnim za poboljšanje potpore i pomoći žrtvama terorizma.
 

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci