Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sudjeluje na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava dana 6. i 7. prosinca u Bruxellesu

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/Bošnjaković - JHA_govori.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 7. prosinca 2018. godine Vijeće EU održava se u formatu pravosuđa, dok su se dana 6. prosinca 2018. godine sastali EU ministri unutarnjih poslova.

Na sastanku su ministri usvojili opći pristup o izmijenjenom prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Brisel IIa (Prijedlog Uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece, preinaka), te o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima.
 
Ministri su primili na znanje izvješće o napretku vezano uz raspravu o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe, dok ih je Europska komisija izvijestila o izradi mandata za pregovore za pristupanje Drugom dodatnom protokolu Budimpeštanskoj Konvenciji, izradi mandata za pregovore radi postizanja dogovora između EU i SAD-a u cilju olakšavanja pristupa e-dokazima, o dosadašnjim i planiranim aktivnostima vezanima uz osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”), kao i o trenutnom statusu i daljnjim aktivnostima vezanima uz pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava.
 
Također ministri su razmijenili mišljenja o dosadašnjem napretku u radu vezano uz pitanje zadržavanja podataka elektroničke komunikacije, te su pozvani usvojiti tekst nacrta Zaključaka Vijeća EU o uzajamnom priznavanju u kaznenim stvarima.
 
Zaključno, na radnom ručku ministri su proveli raspravu o primjeni kaznenog zakonodavstva vezanoj uz borbu protiv antisemitizma.  

 

Pisane vijesti