Konferencija Vijeća Europe „Continued Reform of the European Human Rights Convention System – Better Balance, Improved Protection“

Slika /slike/vijesti naslovnica/Naslovna - Kopenhagen.jpg

Delegacija Ministarstva pravosuđa RH, predvođena ministrom Draženom Bošnjakovićem, sudjeluje na konferenciji Vijeća Europe „Continued Reform of the European Human Rights Convention System –  Better Balance, Improved Protection“ koja se održava u Kopenhagenu od 11. do 13. travnja 2018. godine

Konferencija je organizirana u okviru aktualnog danskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe.

Cilj konferencije je da, u odnosu na europski konvencijski sustav zaštite ljudskih prava, razmotri rezultate dosadašnjeg reformskog procesa, aktualne izazove te daljnje reformske mjere za njegovo jačanje i veću učinkovitost.

Programom konferencije predviđeno je usvajanje Deklaracije koja, s ciljem reforme rada Europskog suda za ljudska prava i podizanja učinkovitosti europskog konvencijskog sustava zaštite ljudskih prava, sadržajno slijedi prethodne deklaracije (deklaracije u Interlaakenu, Izmiru, Brightonu, Bruxellesu) te osnovne zaključke s konferencije u Kokkedalu, održane u studenom 2017. godine.

Na marginama konferencije održat će se i bilateralni sastanci s delegacijama ministarstava pravosuđa Kraljevine Danske i Republike Moldove koje  će predvoditi ministar pravosuđa Søren Pape Poulsen  i ministrica pravosuđa Victora Iftodi.   

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci