Jedanaesta sjednica Povjerenstva za izbor kandidata RH za suca pri Europskom sudu za ljudska prava

U Ministarstvu pravosuđa i uprave, u srijedu 30. prosinca 2020. održana je jedanaesta sjednica Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava.

Na sjednici su članovi Povjerenstva održali razgovore s kandidatima prijavljenim na javni natječaj za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava (NN 120/20) i održano je testiranje poznavanja engleskog i francuskog jezika.

Povjerenstvo je odabralo tri kandidata koja će predložiti Vladi Republike Hrvatske na utvrđivanje i prosljeđivanje Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Prije upućivanja liste kandidata Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, potrebno je dobiti mišljenje Savjetodavnog panela stručnjaka o tome zadovoljavaju li predloženi kandidati propisane preduvjete.

Pisane vijesti