Izvješće o radu sudova za 2016. godinu

Slika /slike/vijesti naslovnica/statisticki pregled.jpg

Ministarstvo pravosuđa od 2007. godine objavljuje godišnje Izvješće o radu sudova. 

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, prikuplja statističke i druge podatke o radu sudova.

Statistički pregled sadrži:
 • opće podatke o pravosudnim tijelima:
  • brojno stanje pravosudnih tijela i
  • brojno stanje kadrova u pravosudnim tijelima (pravosudnih dužnosnika, sudskih službenika i sudskih namještenika),
 • podatke o radu sudova:
  • podaci o kretanju broja predmeta u sudovima (broj primljenih, riješenih i neriješenih predmeta s omjerom ažurnosti),
  • podaci o načinu rješavanja predmeta i
  • podaci o trajanju pojedinih vrsta sudskih postupaka u pojedinim vrstama predmeta.
Statistički pregled za 2016. godinu

 
Izvješće o radu sudova za 2016. godinu rezultat je predanog rada službenika Uprave za organizaciju pravosuđa Ministarstva pravosuđa jer je, u odnosu na prijašnje godine, ovaj dokument  završen i objavljen u vrlo kratkom vremenu.

Navedeno Izvješće, kao i ostala statististička izvješća mogu se pronaći i preuzeti u pdf-u na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/strategije-planovi-i-izvjesca/6346 pod Statistički pregled

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa