Istraživanje u sklopu Projekta potpore pravosudnom sustavu

Slika /slike/vijesti naslovnica/evaluacija kvalitete usluga.jpg

Istraživanje zadovoljstva, iskustava i stavova gradana, poslovne zajednice, korisnika sudova te zaposlenika u odabranim ustanovama provodilo je Ministarstvo pravosuđa i agencija Ipsos Puls d.o.o. od 2010. do 2016. godine

Više o Projektu potpore pravosudnom sustavu možete pronaći na poveznici: IBDR Zajam br. 7888-HR

Svjetska banka je, u svrhu  praćenja i evaluacije učinaka Projekta potpore pravosudnom sustavu, naručila opsežno istraživanje zadovoljstva, iskustava i stavova građana, poslovne zajednice, korisnika sudova te zaposlenika u odabranim ustanovama pravosudnog sustava u kojima je realizirana većina projekta. Navedeno istraživanje provodilo je Ministarstvo pravosuđa i agencija Ipsos Puls d.o.o.

Inicijalno istraživanje kojim je snimljeno početno stanje prije početka realizacije projekta provedeno je 2010. godine,  a završno istraživanje kojim se omogućilo praćenje napretka, odnosno evaluacija učinaka projekta provedeno je 2016. godine. 

Istraživanja su se sastojala od tri osnovne komponente:
 • istraživanja iskustava i zadovoljstva korisnika.
  • fizičke osobe,
  • menadžeri u poslovnom sektoru te
  • profesionalni korisnici – odvjetnici i javni bilježnici,
 • istraživanje percepcije pravosudnog sustava u općoj populaciji građana, 
 • istraživanje zadovoljstva zaposlenika odabranih institucija.

Rezultati istraživanja podijeljeni su u pet cjelina:
 • povjerenje u pravosudni sustav Republike Hrvatske,
 • percepcija kritičnih točaka pravosudnog sustava,
 • zadovoljstvo i iskustva korisnika,
 • zadovoljstvo zaposlenika u pravosudnom sustavu, 
 • iskustva s koruptivnim djelima.

U svakoj od tih cjelina predstavljeni su rezultati za sve ciljne skupine ispitanika koje su odgovarale na pitanja vezana uz određenu temu. 
 
Evaluacija kvalitete usluga pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj 2016. godine  

Pri interpretaciji rezultata važno je imati na umu kako veći dio istraživanja nije proveden na reprezentativnim uzorcima ciljnih skupina na području cijele Republike Hrvatske, nego na uzorcima za područja nadležnosti uključenih sudova.

Drugim riječima, s izuzetkom istraživanja javnog mnijenja o povjerenju u hrvatsko pravosuđe i njegovu percepciju koje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku, većina podataka se odnosi na područja nadležnosti uključenih sudova, odnosno na zaposlenike u tijelima uključenim u projekt. 

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa