Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora za potrebe smještaja pravosudnih tijela Republike Hrvatske

Slika /slike/Ministarstvo pravosuđa.jpg

Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u Zagrebu za potrebe smještaja pravosudnih tijela

S obzirom da Ministarstvo državne imovine ne raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorom za smještaj pravosudnog tijela na području grada Zagreba, Ministarstvo pravosuđa prikuplja ponude za zakup odgovarajućeg poslovnog prostora u Zagrebu.
 
Podaci o potrebnom prostoru koji se zakupljuje:
Potrebna ukupna neto površina prostora
1.800 – 2.000  m2
Potreban broj uredskih prostorija
15 kabineta po 20-25 m2
15 ureda po 15-20 m2
8 prostorija po 15-18 m2
6 prostorija po 25-35 m2
2 dvorane po 50 m2
1 dvorana po 80-100 m2
Komunikacija - hodnici
Omogućen pristup osobama s invaliditetom
DA
Potreban prostor arhive
smještaj arhivske građe, ukupno 200-300 m2
Potrebna GPM
Osigurati parkiranje bez naplate za određeni broj vozila (garaža ili parking)
Lokacija
Prednost - širi centar grada
Dizalo
DA
Sanitarni čvor
Na svakoj etaži po dva + WC za invalide u prizemlju
Osiguran pristup vozilom do ulaza
DA
 
 
Očekivani početak zakupa prosinac 2019. godine
Rok trajanja zakupa: min 3 godine
Radni prostori uređeni u skladu sa potrebama korisnika, osigurana sva potrebna infrastruktura, LAN mreža, grijanje, hlađenje, video-nadzor, vatrodojava, protuprovala
 
Uz iskazani interes za davanje u zakup dostaviti ponudu koja sadržava:
  • Prijedlog Ugovora u zakupu radi ishođenja suglasnosti Ministarstva državne imovine
  • Kratki opis nekretnine sa iskazanim traženim parametrima
  • Karakteristične fotografije
  • Tlocrti prostora koji se nudi
  • Kratki opis tražene infrastrukture

Krajnji rok za dostavu ponude 03. lipnja 2019. godine

Ponude slati na sve mail adrese:


Pisane vijesti