Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

Slika /slike/banneri/Ostale informacije.jpg

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
 • rođenje
 • smrt
 • činjenica da je osoba živa
 • ime
 • sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
 • registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
 • roditeljstvo ili posvojenje
 • prebivalište i/ili boravište
 • državljanstvo
 • nepostojanje kaznene evidencije
 • kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici
 
Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
 1. rodni list
 2. smrtni list
 3. vjenčani list
 4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
 5. potvrda o životnom partnerstvu
 6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
 7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
 8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, ispravu 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu 8 izdaje Ministarstvo uprave.

Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
 • ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
 • upravnim ispravama
 • javnobilježničkim ispravama
 • službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
 • diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

Pisane vijesti