Europska nagrada hrvatskom Sektoru za probaciju

Slika /slike/banneri/CEP Awards.png

Europsko udruženje za probaciju (CEP) krovna organizacija europskih probacijskih službi koju čine probacijske službe iz 40 država, proglasila je Sektor za probaciju Ministarstva pravosuđa najboljom probacijskom službom u 2019. godini u kategoriji „Razvoj nacionalnih probacijskih službi“.  

Ova prestižna nagrada potvrda je kvalitetnog rada probacijske službe koja je u relativno kratkom vremenu uspjela preći fazu od papira (Zakona o probaciji) do profesionalne organizacije koja je spremna odgovoriti na zahtjeve i potrebe populacije počinitelja kaznenih djela ali i društva u cjelini.

Uz sve prethodno navedeno potrebno je naglasiti da probacijska služba, prema količini sredstva povučenih iz Europskih fondova kroz kvalitetne projekte, spada u jednu od naj uspješnih službi u Republici Hrvatskoj.

Sredstvima iz fondova opremljena je probacijska služba (informatička oprema, namještaj, automobili, informacijski sustav i dr.) i kroz razne vrste edukacija osposobljeni i educirani službenici za izvršavanje probacijskih poslova u skladu sa najboljom europskom praksom.

Iako se radi o relativno mladoj službi,  njezino znanje i iskustvo kako u izgradnji profesionalne probacijske službe tako i u izvršavanju probacijskih poslova postalo je izuzetno relevantno.

Službenici probacije eksperti su na međunarodnim projektima i za međunarodne organizacije (Vijeće Europe, EU, CEP…), te predvodnici u prenošenju i dijeljenju znanja i iskustava drugim državama koje tek razvijaju svoje profesionalne probacijske organizacije. 

Ova vrijedna nagrada predstavnicima Ministarstva pravosuđa bit će uručena 23. listopada 2019. godine u Irskoj.  

CEP Awards

CEP (the Confederation of European Probation)

Pisane vijesti