Državni tajnik dr.sc. Kristian Turkalj sastao se s predsjednikom Europskog suda za ljudska prava

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/Sastanak/10-11-2017/Naslovna - sastanak1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik dr.sc. Kristian Turkalj sastao se u  petak, 10. studenog 2017. godine u Ministarstvu pravosuđa s predsjednikom Europskog suda za ljudska prava Guidom Raimondijem. 

Sastanak je održan u okviru posjeta delegacije Europskog suda za ljudska prava najvišim državnim i pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj povodom obilježavanja 20 godina ratifikacije Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Glavne teme sastanka bile su aktualnosti vezane uz smanjenje priljeva hrvatskih predmeta na Europskom sudu na ljudska prava. Pri tome je od velike važnosti edukacija pravosudnih djelatnika o Konvenciji i sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava.  

Pisane vijesti | Međunarodni sudovi