Dodjela financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006

Ministarstvo pravosuđa i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima 1. listopada 2019. godine potpisali su Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Ugovorom koji su potpisali Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Miren Špek drugu godinu za redom dodjeljuju se financijska sredstva Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima za provedbu programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja  (NPC – 116 006).
 
Ujedno je i povećan iznos financijske potpore u odnosu na 2018. godinu za 200.000,00 kn. Financijska sredstva za financiranje rada NPC-a u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn za razdoblje od jedne godine Ministarstvo pravosuđa osiguralo je temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu.
 
Ministarstvo pravosuđa, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine, Akcijskom planu za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine, te sukladno Strateškom planu Ministarstva pravosuđa za razdoblje 2019.- 2021. provodi aktivnosti širenja sustava podrške žrtvama i svjedocima kao i jačanja suradnje s organizacijama civilnog društva, koja uključuje i osiguranje financijskih sredstava za njihov rad na području podrške i pomoći žrtvama i svjedocima.
 
Aktivnosti  Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja - 116 006, provode se redovno od 2013. godine sukladno dvogodišnjim Sporazumima o suradnji na osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koje potpisuju Ministarstvo pravosuđa i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima. Ministarstvo pravosuđa osiguralo je za rad NPC-a prostorije kao i tehničku podršku. Novopotpisanim Ugovorom osigurana su dodatna financijska sredstva za provođenje navedenih aktivnosti NPC-a za razdoblje od 12 mjeseci.
 
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja omogućava građanima pozivom na besplatni telefonski broj: 116-006 dobivanje informacija o pravima žrtava i svjedoka, emocionalne podrške, praktičnih informacija, kao i informacija koje im institucije i organizacije mogu pružiti dodatne oblike pomoći.

Linija je otvorena radnim danom od 8:00 do 20:00 sati i djeluje kroz organizirana dežurstva posebno obučenih volonterskih timova, redovno educiranih za rad sa žrtvama i svjedocima, kao i kroz rad zaposlenika udruge. Rad volontera svakodnevno koordiniraju i nadziru koordinatori Pozivnog centra u svrhu postizanja i održavanja kvalitete usluge. Usluga je dostupna i na engleskom jeziku.

Pozivamo sve građane i građanke koje u svojstvu žrtve ili svjedoka imaju potrebu za dodatnim informacijama ili emocionalnom podrškom neka se jave na besplatni broj telefona Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja - 116-006. 

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima