Oglasi - određeno vrijeme

viši stručni savjetnik – psiholog
Datum:
01.03.2018.
Datum objave u NN:
01.03.2018.
Stručni uvjeti: 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije,
  • osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti,
  • poznavanje rada na računalu,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“
 
Testiranje:                             
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Poziv na razgovor:   
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
stručni suradnik – za tretman
Datum:
01.03.2018.
Datum objave u NN:
01.03.2018.
Stručni uvjeti: 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“
 
Testiranje:                             
Datum objave poziva:            Poziv na razgovor  
Poziv na testiranje:  
Poziv na razgovor:   
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
računovodstveni referent – blagajnik
Datum:
25.05.2017.
Datum objave u NN:
25.05.2017.
Stručni uvjeti: 
- srednja stručna sprema ekonomske struke,
- poznavanje rada na računalu,   
- najmanje jedna 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“.
 
Testiranje:                             
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Poziv na razgovor: Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
medicinska sestra/tehničar
Datum objave:
06.02.2017.
Datum objave -
Ministarstvo uprave:
06.02.2017.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa - Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke
 - najmanje jedna 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- važeća licenca za samostalan rad
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
 
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav Zatvor u Zagrebu Dr. Luje Naletilića 1 10020 Zagreb s naznakom „za oglas“.
Intervju
Datum objave:
 
Poziv na testiranje:      Poziv na testiranje
Poziv na razgovor:
 
Obustava ili poništenje
Datum objave:
 
Link na dokument: