Oglasi - određeno vrijeme

stručni referent pologa stvari
Datum:
12.09.2019.
Datum objave Ministarstvo uprave:
12.09.2019.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ekonomske, trgovačke, upravne ili tehničke struke, ili gimnazija
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
ZATVOR U ZAGREBU
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
s naznakom „ZA OGLAS“
 
Testiranje
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:                 
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:            
strukovni učitelj – skladištar prehrambenih proizvoda
Datum:
26.07.2019.
Datum objave Ministarstvo uprave:
26.07.2019.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ekonomske ili tehničke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav i probaciju ZATVOR U ZAGREBU Dr. Luje Naletilića 1 10020 Zagreb s naznakom „ZA OGLAS“.
 
Testiranje
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:               Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:            
strukovni učitelj – kuhar
Datum:
30.05.2019.
Datum objave Ministarstvo uprave:
30.05.2019.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
ZATVOR U ZAGREBU
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
s naznakom „ZA OGLAS - kuhar“
 
Testiranje
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:              Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:          Rješenje o prijmu  
viši stručni referent - likvidator
Datum:
04.04.2019.
Datum objave Ministarstvo uprave:
04.04.2019.
Stručni uvjeti: 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav i probaciju ZATVOR U ZAGREBU Dr. Luje Naletilića 1 10020 Zagreb s naznakom „za oglas – Odjel FK poslova“.
 
Testiranje
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:              poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:          rješenje o prijmu  
strukovni učitelj – kuhar
Datum:
14.12.2018.
Datum objave Ministarstvo uprave:
14.12.2018.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i  
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“
 
Testiranje
Datum objave poziva: 2. siječnja 2019.
Poziv na razgovor:  Poziv na intervju
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:  
strukovni učitelj – skladištar prehrambenih proizvoda
Datum:
14.12.2018.
Datum objave Ministarstvo uprave:
14.12.2018.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ekonomske ili tehničke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i  
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“
 
Testiranje                     
Datum objave poziva:           2. siječnja 2019.
Poziv na razgovor:       Poziv na intervju
Obustava ili poništenje:           
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:  
stručni suradnik – glavni knjigovođa
Datum:
27.06.2018.
Datum objave Ministarstvo uprave:
26.06.2018.
Stručni uvjeti: 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb,  s naznakom „za oglas“
 
Testiranje:                             
Datum objave poziva:            
Poziv na testiranje:  
Poziv na razgovor:       Poziv na razgovor (intervju)
Obustava ili poništenje:           
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:    Rješenje o prijmu
medicinska sestra/tehničar
Datum objave:
27.06.2018.
Datum objave -
Ministarstvo uprave:
26.06.2018.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa - Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke
 - najmanje jedna 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- važeća licenca za samostalan rad
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
 
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav Zatvor u Zagrebu Dr. Luje Naletilića 1 10020 Zagreb s naznakom „za oglas“.
Intervju
Datum objave:
 
Poziv na testiranje:      
Poziv na razgovor:
Obustava ili poništenje
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:
viši stručni savjetnik – psiholog
Datum:
01.03.2018.
Datum objave u NN:
01.03.2018.
Stručni uvjeti: 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije,
 • osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“
 
Testiranje:                             
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Poziv na razgovor:   
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:        Rješenje o prijmu  
stručni suradnik – za tretman
Datum:
01.03.2018.
Datum objave u NN:
01.03.2018.
Stručni uvjeti: 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za oglas“
 
Testiranje:                             
Datum objave poziva:            Poziv na razgovor  
Poziv na testiranje:  
Poziv na razgovor:   
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:      Rješenje o prijmu