Javni natječaj

4. mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika
Datum:
23.05.2018.
Datum objave u NN:
23.05.2018.
Ustrojstvena jedinica:
ZATVOR U ZAGREBU
Odjel osiguranja
Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja
Naziv:
4. mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika   (m)
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • do trideset godina života
 • regulirana obveza služenja vojnog roka
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova i testiranje:
Broj izvršitelja:
6
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam  (8) dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj KL. 1054.
Prijavni obrazac
   
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
doktor medicine
Datum:
11.12.2017.
Datum objave u NN:
08.12.2017.
Stručni uvjeti: 
 • Završen diplomski sveučilišni studij medicinske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • važeća licenca za samostalan rad,
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom  „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:        Odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj - vodoinstalater
Datum:
11.12.2017.
Datum objave u NN:
08.12.2017.
Stručni uvjeti: 
 • Završen diplomski sveučilišni studij medicinske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • važeća licenca za samostalan rad,
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom  „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
doktor medicine
Datum:
18.09.2017.
Datum objave u NN:
18.09.2017.
Stručni uvjeti: 
– završen diplomski sveučilišni studij medicinske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– važeća licenca za samostalan rad,
– položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom »Za javni natječaj – ne otvarati« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:           Odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
stručni referent
Datum:
15.09.2017.
Datum objave u NN:
15.09.2017.
Stručni uvjeti: 
– srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija,
– položen vozački ispit B-kategorije,
– poznavanje rada na računalu,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom »Za javni natječaj – ne otvarati« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:           Obavijest i upute kandidatima  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu na radno mjesto:   
strukovni učitelj – vodoinstalater
Datum:
15.09.2017.
Datum objave u NN:
15.09.2017.
Stručni uvjeti: 
– srednja stručna sprema vodoinstalaterske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom »Za javni natječaj – ne otvarati« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      Obavijest kandidatima  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:         Odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
viši stručni referent - za nabavu
Datum:
05.07.2017.
Datum objave u NN:
05.07.2017.
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomske ili tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalupoložen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr Luje Naletilića  1, s naznakom  „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva: 23.08.2017.
Poziv na testiranje: Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
viši stručni referent
Datum:
05.07.2017.
Datum objave u NN:
05.07.2017.
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvene struke u trajanju od najmanje 3 godine,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim oslovima,
- poznavanje rada na računalupoložen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr Luje Naletilića  1, s naznakom  „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva: 23.08.2017.
Poziv na testiranje: Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj – frizer
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
- srednja stručna sprema frizerske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:                            Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj – za održavanje toplinskih postrojenja
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
- srednja stručna sprema tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:                         Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
računovodstveni referent – knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
- srednja stručna sprema ekonomske struke,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:                                Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj – kuhar
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
-srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN: