Javni natječaj

doktor medicine
Datum:
11.09.2019.
Datum objave u NN:
11.09.2019.
Stručni uvjeti: 
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad i
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa,
Uprava za zatvorski sustav i probaciju,
Zatvor u Zagrebu,
Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb
s naznakom „Za javni natječaj – doktor medicine“.
 
Testiranje:            
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:          
Poziv na razgovor (intervju):        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           
strukovni učitelj – kuhar
Datum:
17.07.2019.
Datum objave u NN:
17.07.2019.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar 
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju,
Zatvor u Zagrebu,
Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb
 s naznakom „Za javni natječaj“.
 
Testiranje:            
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        poziv na testiranje  
Poziv na razgovor (intervju):        poziv na razgovor (intervju)
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           
doktor medicine
Datum:
15.03.2019.
Datum objave u NN:
15.03.2019.
Stručni uvjeti: 
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicinske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • važeća licenca za samostalan rad i
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Zatvor u Zagrebu
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
 s naznakom „za javni natječaj“
 
Testiranje:               obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:          rješenje o prijmu  
doktor medicine
Datum:
05.10.2018.
Datum objave u NN:
05.10.2018.
Stručni uvjeti: 
 • Završen diplomski sveučilišni studij medicinske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • važeća licenca za samostalan rad,
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU,
Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića  1
s naznakom
  „ZA JAVNI NATJEČAJ – ne otvarati
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           Rješenje o prijmu  
medicinski tehničar/sestra
Datum:
05.10.2018.
Datum objave u NN:
05.10.2018.
Stručni uvjeti: 
 • srednja stručna sprema medicinske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • važeća licenca za samostalan rad,
 • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU,
Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića  1
s naznakom
  „ZA JAVNI NATJEČAJ – ne otvarati
 
Testiranje:           Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:   medicinski tehničar/sestra 1 i 2  
4. mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika
Datum:
23.05.2018.
Datum objave u NN:
23.05.2018.
Ustrojstvena jedinica:
ZATVOR U ZAGREBU
Odjel osiguranja
Odsjek vanjskog osiguranja i sprovođenja
Naziv:
4. mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika   (m)
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • do trideset godina života
 • regulirana obveza služenja vojnog roka
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova i testiranje:
Broj izvršitelja:
6
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam  (8) dana od objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj KL. 1054.
Prijavni obrazac
   
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN: