Javni natječaj

viši stručni referent - za nabavu
Datum:
05.07.2017.
Datum objave u NN:
05.07.2017.
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ekonomske ili tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalupoložen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr Luje Naletilića  1, s naznakom  „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva: 23.08.2017.
Poziv na testiranje: Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
viši stručni referent
Datum:
05.07.2017.
Datum objave u NN:
05.07.2017.
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvene struke u trajanju od najmanje 3 godine,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim oslovima,
- poznavanje rada na računalupoložen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr Luje Naletilića  1, s naznakom  „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva: 23.08.2017.
Poziv na testiranje: Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj – frizer
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
- srednja stručna sprema frizerske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:                            Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj – za održavanje toplinskih postrojenja
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
- srednja stručna sprema tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje:                         Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
računovodstveni referent – knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
- srednja stručna sprema ekonomske struke,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:                                Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
strukovni učitelj – kuhar
Datum:
08.02.2017.
Datum objave u NN:
08.02.2017.
Stručni uvjeti: - 
-srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto _______ – ne otvarati«.
 
Testiranje:      
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
stručni referent pologa stvari
Datum:
02.12.2016.
Datum objave u NN:
02.12.2016.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav, 
Zatvor u Zagrebu,
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Naziv:
stručni referent pologa stvari  (m/ž)
Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomske,
- trgovačke, upravne ili tehničke struke ili gimnazija,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- položen državni stručni ispit.

Opis poslova:
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom: »Za javni natječaj – ne otvarati«.






















 
Testiranje:  Poziv za testiranje    
                   Dopuna obavijesti i uputa kandidatima o provedbi postupka testiranja
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje       
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
doktor medicine
Datum:
20.04.2016.
Datum objave u NN:
20.04.2016.
Stručni uvjeti: - 
– završen diplomski sveučilišni studij medicinske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– važeća licenca za samostalan rad,
– položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10000 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom: »Za javni natječaj – doktor medicine – ne otvarati«.
 
Testiranje:      Poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN: