Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Zagrebu
 Dr. Luje Naletilića 1
 10020 Zagreb
 Matični broj naručitelja: 3226476
 OIB naručitelja: 92668153620


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Registar ugovora Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma