Javni natječaj

strukovni učitelj - bravar
Datum:
12.04.2019.
Datum objave u NN:
12.04.2019.
Naziv:
strukovni učitelj - bravar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • Srednja stručna sprema metalske struke, bravar, strojobravar ili glodač
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom: „Javni natječaj za radno mjesto- strukovni učitelj- bravar - ne otvarati“. 
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:              poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           rješenje o prijmu  
strukovni učitelj - bravar (obustava)
Datum:
18.01.2019.
Datum objave u NN:
18.01.2019.
Naziv:
strukovni učitelj - bravar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema metalske struke, bravar, strojobravar ili glodač
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom: „Javni natječaj za radno mjesto- strukovni učitelj- bravar - ne otvarati“.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:              Poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje:          Odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:       
strukovni učitelj- za poljodjelstvo
Datum:
09.11.2018.
Datum objave u NN:
09.11.2018.
Naziv:
strukovni učitelj- za poljodjelstvo (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema poljoprivredne struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto – strukovni učitelj za poljodjelstvo – ne otvarati«.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                 Poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:     Rješenje o prijmu  
medicinski tehničar/sestra
Datum:
26.10.2017.
Datum objave u NN:
26.10.2017.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- važeća licenca za samostalan rad
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica i zatvor u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: „Javni natječaj za radno mjesto- medicinski tehničar/sestra- ne otvarati“.  
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:               Obavijest kandidatima  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:          Rješenje o prijmu  
strukovni učitelj stolar-tesar
Datum:
06.10.2017.
Datum objave u NN:
06.10.2017.
Naziv:
strukovni učitelj stolar-tesar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema drvno prerađivačke, stolarske ili tesarske struke
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica i zatvor u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: „Javni natječaj za radno mjesto- redni broj i naziv radnog mjesta- ne otvarati“.   
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                 Obavijest kandidatima  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:                Rješenje o prijmu  
doktor medicine
Datum:
06.10.2017.
Datum objave u NN:
06.10.2017.
Naziv:
doktor medicine (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij medicinske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- važeća licenca za samostalan rad
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica i zatvor u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: „Javni natječaj za radno mjesto- redni broj i naziv radnog mjesta- ne otvarati“.   
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                 Obavijest kandidatima  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
medicinski tehničar/sestra
Datum:
19.07.2017.
Datum objave u NN:
19.07.2017.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- važeća licenca za samostalan rad
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica i zatvor u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, uz naznaku „Prijava na javni natječaj“.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:               Poziv na testiranje  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN:  
stručni referent - prodavaonice za zatvorenike
Datum:
25.01.2017.
Datum objave u NN:
25.01.2017.
Naziv:
stručni referent - prodavaonice za zatvorenike (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske, upravne, prehrambene, trgovačke struke ili gimnazija
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica i zatvor u Požegi, 34000 Požega, Osječka 77, uz naznaku „Prijava na javni natječaj“.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                 Poziv na testiranje i obavijest kandidatima  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Link na dokument u NN: