Oglasi - određeno vrijeme

stručni suradnik - za tretman
Datum:
24.12.2019.
Naziv:
stručni suradnik - za tretman (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima struke
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS –STRUČNI SURADNIK-ZA TRETMAN“.
 
Testiranje:                           
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           
strukovni učitelj-kuhar
Datum:
26.09.2019.
Naziv:
strukovni učitelj - kuhar (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke-kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS – STRUKOVNI UČITELJ-KUHAR“.
 
Testiranje:                              obavijest o testiranju
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:          rješenje o prijmu  
medicinski tehničar/sestra i stručni referent -farmaceutski tehničar
Datum:
26.09.2019.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra (1) i stručni referent -farmaceutski tehničar (1) -  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • važeća licenca za samostalan rad
 • položen državni stručni ispit
 • srednja stručna sprema farmaceutske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA“ ili „ZA OGLAS – STRUČNI REFERENT -FARMACEUTSKI TEHNIČAR“.
 
Testiranje:                 obavijest o testiranju
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:       
stručni suradnik -za tretman
Datum:
26.09.2019.
Naziv:
stručni suradnik - za tretman (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima struke
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS –STRUČNI SURADNIK-ZA TRETMAN“.
 
Testiranje:               obavijest o testiranju
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:          odluka o obustavi  
viši/a stručni/a savjetnik/ca-za tretman
Datum:
06.09.2019.
Datum objave u NN:
06.09.2019.
Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretman (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS –VIŠI STRUČNI SAVJETNIK-ZA TRETMAN“.
 
Testiranje:            
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:            odluka o obustavi  
viši stručni savjetnik - za tretman
Datum:
01.07.2019.
Datum objave u NN:
01.07.2019.
Naziv:
viši stručni savjetnik - za tretman (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS –VIŠI STRUČNI SAVJETNIK-ZA TRETMAN“.
 
Testiranje:            
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:           Odluka o obustavi  
medicinski tehničar/sestra
Datum objave:
13.02.2019.
Datum objave -
Ministarstvo uprave:
13.02.2019.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini
Stručni uvjeti:
-srednja stručna sprema medicinske struke
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-važeća licenca za samostalan rad
-položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
Link na dokument:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA“.
Testiranje:                      Obavijest o testiranju
Datum objave:
 
Poziv na razgovor:
 
Obustava ili poništenje
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:
stručni/a referent/ica-matice
Datum:
31.01.2019.
Datum objave u NN:
31.01.2019.
Naziv:
stručni/a referent/ica-matice (m/ž) 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili pedagoške struke ili gimnazija   -poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS – STRUČNA REFERENTICA-MATICE“.
 
Testiranje:             obavijest o testiranju
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:        odluka o obustavi