Javni natječaj

strukovni učitelj - strojobravar i strukovni učitelj kuhar
Datum:
22.11.2019.
Datum objave u NN:
22.11.2019.
Naziv:
strukovni učitelj - strojobravar i strukovni učitelj kuhar  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema metalske struke – strojobravar
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • srednja stručna sprema ugostiteljske struke-kuhar
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj - Strukovni učitelj-strojobravar“ ili „Za javni natječaj - Strukovni učitelj-kuhar“.
 
Testiranje:                  
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:        
Stručni referent-skladištar opreme zatvorenika i prehrane
Datum:
27.09.2019.
Datum objave u NN:
27.09.2019.
Naziv:
Stručni referent-skladištar opreme zatvorenika i prehrane  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema ekonomske, trgovačke, tehničke, metalske, ugostiteljske struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj- stručni referent-skladištar opreme zatvorenika i prehrane“.
 
Testiranje:                     obavijest o testiranju
 
Datum objave poziva:  
Intervju:                               
Obustava ili poništenje:        
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:        
medicinski tehničar/sestra
Datum:
09.01.2019.
Datum objave u NN:
09.01.2019.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- važeća licenca za samostalan rad
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Ovaj javni natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“, na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/) i web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), oglasnoj ploči Kaznionice u Glini, a obavijest se dostavlja i nadležnoj službi za zapošljavanje.
 
OSTALO:
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:               obavijest o testiranju
 
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:         rješenje o prijmu  
stručni suradnik -zaštite na radu i zaštite okoliša
Datum:
24.09.2018.
Datum objave u NN:
21.09.2018.
Naziv:
stručni suradnik -zaštite na radu i zaštite okoliša  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij zaštite na radu,
- poznavanje rada na računalu,
- položen ispit za stručnjaka zaštite na radu,
- najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „za javni natječaj- ne otvaraj“.
 
OSTALO:
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                Obavijest o testiranju
 
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:       
viši stručni savjetnik – za obrazovanje zatvorenika
Datum:
02.01.2018.
Datum objave u NN:
29.12.2017.
Naziv:
viši stručni savjetnik – za obrazovanje zatvorenika (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pedagoške ili druge društvene struke,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44 400 Glina, s naznakom „za javni natječaj- ne otvaraj“.
 
OSTALO:
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                Obavijest o testiranju
 
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     Rješenje o prijmu  
stručni suradnik – za tretman
Datum:
02.01.2018.
Datum objave u NN:
29.12.2017.
Naziv:
stručni suradnik – za tretman (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada ili povijesti umjetnosti,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44 400 Glina, s naznakom „za javni natječaj- ne otvaraj“.
 
OSTALO:
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                Obavijest o testiranju
 
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:     Rješenje o prijmu  
stručni suradnik – za slobodne aktivnosti zatvorenika
Datum:
02.01.2018.
Datum objave u NN:
29.12.2017.
Naziv:
stručni suradnik – za slobodne aktivnosti zatvorenika   (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  društvene struke,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44 400 Glina, s naznakom „za javni natječaj- ne otvaraj“.
 
OSTALO:
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                Obavijest o testiranju
 
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:    Rješenje o prijmu