Sklapanje životnog partnerstva

U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.

Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.

Matičar određuje dan sklapanja životnog partnerstva u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.
Pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva
Životno partnerstvo može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života, koje je punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Sklapanje životnog partnerstva pravovaljano je:
 • kada su osobe istog spola,
 • kada su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva,
 • životno partnerstvo sklapaju pred matičarom.

Životno partnerstvo se sklapa u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka.

Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Životno partnerstvo ne može sklopiti:
 • osoba koja nije navršila 18 godina života,
 • osoba nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja,
 • osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.
Isprave potrebne za sklapanje životnog partnerstva
Za hrvatske državljane matičari, po službenoj dužnosti, utvrđuju je li osoba u braku odnosno u životnom partnerstvu.

Matičaru se obavezno daje na uvid isprava o identitetu. 

Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.
Određivanje prezimena
Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti da:
 • svako zadrži svoje prezime,
 • kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
 • kao zajedničko uzmu oba prezimena i odluče koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu,
 • svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera i odluči koje će upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.
Troškovi za sklapanje životnog partnerstva
Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti upravne pristojbe za:
 • prijavu sklapanja životnog partnerstva u iznosu od 70 kuna i
 • čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom u iznosu od 140 kuna,

Ako se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija, uz upravne pristojbe se plaća i posebna naknada za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije. Visina naknade ovisi o:
 • udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja životnog partnerstva,
 • sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana
U Republici Hrvatskoj strani državljani mogu sklopiti životno partnerstvo po istim uvjetima kao i za hrvatske državljane.

Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:
 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
 • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obavezno daju na uvid slijedeće isprave:
 • isprave o identitetu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.