Popis pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro

Ukupan broj tijela javne vlasti, ustanova i pravnih osoba s kojima je sklopljen Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro na dan 31.12.2016.  iznosi  1137
 
Ažurirani popis pravnih osoba 5. lipnja 2017.