Probacijska služba


Probacijska služba je profesionalna i specijalizirana služba, u sklopu kaznenopravnog sustava koja nadzire počinitelje kaznenih djela te im pruža podršku u zajednici smanjujući pritom troškove te rizik ponovnog počinjenja kaznenih djela.

   GODIŠNJI IZVJEŠTAJI        STATISTIKA             ČESTA PITANJA               BILTEN        

 

Ovaj projekt financira Europska unija.

Ova publikacija je izrađena uz potporu Europske unije.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost twinning
projektnih partnera i ni na koji način se ne može smatrati da
odražava stavove Europske unije. 
http://ec.europa.eu/europeaid/home_en