Pravosudna tijela - vježbenici - UP/I-112-06/19-02/1

Datum:
03.04.2019.
Datum objave u NN:
03.04.2019.
Ustrojstvena jedinica:
Pravosudna tijela
Naziv:
vježbenici
Stručni uvjeti:
kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2«.

Prijavni obrazac 
Pisana provjera znanja:           Obavijest o održavanju pisane provjere znanja         
Datum objave poziva:  
Rezultati pisane provjere znanja:   VAŽNOtabelarni prikaz rezultata pisane provjere znanja 
 
 
Obavijest:               

Strukturirani razgovor (intervju) održat će se dana 17., 18. i 19. lipnja 2019. u prostorijama Ministarstva pravosuđa sukladno terminima i rasporedu koji će biti objavljen naknadno na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.
 
Intervjuu može pristupiti kandidat koji je ostvario najmanje 51 bod, sukladno članku 5. stavku 1. Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima („Narodne novine“, broj 96/09 i 4/10).
 
Intervjuom se ocjenjuju društvene i komunikacijske vještine kandidata, motivacija za obnašanje pravosudne dužnosti i njegovi profesionalni ciljevi.

 
Poziv na razgovor (intervju):          Poziv na razgovor (intervju)                       
Konačna lista:           konačna lista kandidata nakon objavljenog intervjua                      
Rješenja :                     
Odluka o obustavi: