Javni natječaj - pravosudna tijela

Pravosudna tijela - vježbenici - UP/I-112-06/19-02/1
Datum:
03.04.2019.
Datum objave u NN:
03.04.2019.
Ustrojstvena jedinica:
Pravosudna tijela
Naziv:
vježbenici
Stručni uvjeti:
kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
 
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2«.

Prijavni obrazac 
Pisana provjera znanja:           Obavijest o održavanju pisane provjere znanja         
Datum objave poziva:  
Rezultati pisane provjere znanja:   VAŽNOtabelarni prikaz rezultata pisane provjere znanja 
 
 
Obavijest:               

Strukturirani razgovor (intervju) održat će se dana 17., 18. i 19. lipnja 2019. u prostorijama Ministarstva pravosuđa sukladno terminima i rasporedu koji će biti objavljen naknadno na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.
 
Intervjuu može pristupiti kandidat koji je ostvario najmanje 51 bod, sukladno članku 5. stavku 1. Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima („Narodne novine“, broj 96/09 i 4/10).
 
Intervjuom se ocjenjuju društvene i komunikacijske vještine kandidata, motivacija za obnašanje pravosudne dužnosti i njegovi profesionalni ciljevi.

 
Poziv na razgovor (intervju):          Poziv na razgovor (intervju)                       
Konačna lista:           konačna lista kandidata nakon objavljenog intervjua                      
Rješenja o prijmu:
državnoodvjetnički vježbenici u: sudački vježbenici:

TS Bjelovar
TS Dubrovnik
TS Split
TS Zadar
TS Zagreb

OGS Zagreb

ORS Zagreb

OS Crikvenica
OS Čakovec
OS Dubrovnik
OS Đakovo
OS Gospić
OS Kutina
OS Makarska 1
OS Metkovic
OS Novi Zagreb
OS Osijek
OS Pazin
OS Požega
OS Sesvete
OS Sisak
OS Slavonski Brod
OS Split
OS Šibenik
OS Vinkovci
OS Zadar
                    
 
 
Pravosudna tijela - vježbenici - kl. 112-06/17-02/2
Datum:
29.11.2017.
Datum objave u NN:
29.11.2017.
Ustrojstvena jedinica:
Pravosudna tijela
Naziv:
vježbenici
Stručni uvjeti:
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
45
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2«.
Prijavni obrazac 
Testiranje:            Poziv na pisanu provjeru znanja
Datum objave poziva:  
Rezultati pisane provjere znanja:

Rezultati pisane provjere znanja

VAŽNO

S obzirom na to da su kandidati kao prilog prijavama dostavljali potvrde fakulteta koje sadrže različite podatke o ostvarenom uspjehu na studiju (prosječna ocjena ostvarena na studiju ili težinski prosjek ocjena), u cilju postupanja sukladno članku 3. stavku 3. Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima („Narodne novine“, broj 96/09 i 4/10) kojim se traži „prosječna ocjena ostvarena na studiju“ te jednakog postupanja prema svim kandidatima,
pozivamo sve kandidate kojima je u stupcu – OCJENA S FAKULTETA - PROSJEČNA (P), TEŽINSKA (T), navedeno  slovo T  da dostave Ministarstvu pravosuđa do 27. travnja 2018. potvrde fakulteta o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na studiju putem e-maila: organizacija.pravosudja@pravosudje.hr. 
Termini za strukturirani razgovor (intervju) i redoslijed kandidata na intervjuu objaviti ćemo naknadno na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.
 
Intervjuu može pristupiti kandidat koji je ostvario najmanje 51 bod, sukladno članku 5. stavku 1. Pravilnika, a koji ćemo bodove za pojedine kandidate moći utvrditi tek nakon dostave tražene potvrde.
 
Intervjuom se ocjenjuju  društvene i komunikacijske vještine kandidata, motivacija za obnašanje pravosudne dužnosti i njegovi profesionalni ciljevi.
 
   
 
Poziv na intervju:                  Poziv na intervju
Rezultati nakon intervjua:                         Popis vježbenika za pravosudna tijela nakon obavljenog intervjua
Konačna lista:                         Konačna lista kandidata za prijam vježbenika u pravosudna tijela
Rješenja :                        
 
Odluka o obustavi: