razna radna mjesta - klasa: 112-02/18-01/2099

Datum:
09.11.2018.
Datum objave u NN:
09.11.2018.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa
Ustrojstvena jedinica (kao u tekstu javnog natječaja)
Naziv:
razna radna mjesta
Stručni uvjeti:
  • kao u tekstu natječaja
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2099 «.

Prijavni obrazac 
Poziv na testiranje: 
  • za radno mjesto 2
  • za radna mjesta: 1, 3 i 4         
 
Obustava ili poništenje:            Odluka o djelomičnoj obustavi za radno mjesto 4. viši upravni savjetnik      
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenja o prijmu:   
  • za radno mjesto 1 (viša upravna savjetnica - Odjel za javno bilježništvo)
  • za radno mjesto 3 (voditeljica Odjela - Odjel za maloljetničko pravo i pravo osoba s duševnim smetnjama)