mlađi pravosudni policajac - vježbenik - više mjesta - klasa: 112-02/18-01/2094

Datum:
09.11.2018.
Datum objave u NN:
09.11.2018.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA
SLUŽBA OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA
Odjel pravosudne policije
Ispostave (kao u tekstu javnog natječaja)
Naziv:
mlađi pravosudni policajac - vježbenik
Stručni uvjeti:
 • završena srednja stručna sprema
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu
 • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2094«.

Prijavni obrazac 
Poziv na testiranje:
 • za radno mjesto 1 
 • za radno mjesto 2
 • za radno mjesto 3 
 • za radno mjesto 4 
 • za radna mjesta: 5 i 7 
 • za radno mjesto 6   
 
Rezultati 1. faze testiranja i poziv u 2. fazu testiranja:
 • za radno mjesto 1                 
Rezultati 2. faze testiranja i poziv na intervju:
 • za radno mjesto 1
 
Odluka o djelomičnoj obustavi:
 • za radno mjesto 4 - 1. izvršitelj (Pododsjek osiguranja u Puli)
 • za radno mjesto 4 - 2. izvršitelj (Pododsjek osiguranja u Puli)
 
Rješenja o prijmu:
 • za radno mjesto1 - izvršitelj 1, izvršitelj 2 (Pododsjek osiguranja u gradu Zagrebu 2)
 • za radno mjesto 2 - izvršitelj 1 (Pododsjek osiguranja u Splitu)
 • za radno mjesto 3 - izvršitelj 1, izvršitelj 2 (Pododsjek osiguranja u Rijeci)
 • za radno mjesto 5 - izvršitelj 1, izvršitelj 2, izvršitelj 3 (Pododsjek osiguranja u Osijeku)
 • za radno mjesto 6 - izvršitelj 1 (Pododsjek osiguranja u Koprivnici)
 • za radno mjesto 7 - izvršitelj 1 (Pododsjek osiguranja u Vukovaru)