Zakon o sudovima

 • podzakonski propisi:
 1. Sudski poslovnik
„Narodne novine“, broj: 37/1449/14,  8/1535/15 , 123/1545/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18
 1. Pravilnik o radu u sustavu eSpis
"Narodne novine", broj 35/15123/15 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18
Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela
KLASA: 011-01/16-01/63, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o radu u sustavu JCMC
"Narodne novine", broj 71/15 i 123/15
Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela
KLASA: 011-01/16-01/64, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
 „Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
„Narodne novine“, broj: 38/14 , 123/1529/16 i 61/19
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj: 35/15
 1. Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima
"Narodne novine", broj: 55/01 i 156/04
 1. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima
"Narodne novine", broj: 88/08, 119/08 - ispravak
 1. Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima
"Narodne novine", broj: 64/98, 88/08
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava 
"Narodne novine", broj: 83/15
 1. Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama  
"Narodne novine", broj: 58/16
 1. Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15
 1. Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije
"Narodne novine", broj 123/15
 1. Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
(„Narodne novine“, broj 133/15)
 1. Pravilnik o sudačkoj odori
(„Narodne novine“, broj 179/03)
 1. Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja
(„Narodne novine“, broj 23/19)​
 1. Okvirna mjerila za rad sudaca  
 1. Okvirna mjerila za rad sudaca prekršajnih sudova
 2. Odluka o objavi na e-Oglasnoj ploči
 3. Kodeks sudačke etike - u nadležnosti Vijeća predsjednika sudačkih vijeća
(„Narodne novine“, broj 131/06)