Kazneni zakon

 
 
 
  • podzakonski propisi:
  1. Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja
“Narodne novine“, broj: 103/18
  1. Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana  - prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja 
“Narodne novine“, broj: 42/13 i 142/13
  1. Lista tvari zabranjenih u sportu - nadležnost Ministarstva zdravlja
„Narodne novine“, broj: 116/13
  1. Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva
„Narodne novine“, broj: 76/13
  1. Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu - nadležnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
“Narodne novine“, broj: 34/13
  1. Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom - nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova
“Narodne novine“, broj: 95/15