Plan savjetovanja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Ministarstvo pravosuđa donijelo je Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu:

​I. kvartal

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
 • Zakon o zemljišnim knjigama
 • Zakon  o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
 • Ovršni zakon
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 

II. kvartal

 • Zakon o pomilovanju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
 • ​Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

IV. kvartal

 • Zakon o izvršavanju kazne zatvora